Intervju Hon tycker inte att det internationella samfundet gör tillräckligt för att stoppa kriget i Gaza. Samtidigt är hon positiv till att allt fler länder erkänner Palestina som en självständig stat. Dagens Arena har fått en exklusiv intervju med Palestinas Sverigeambassadör Rula AlMhaissen om kriget i Gaza och möjligheterna till en tvåstatslösning.

Hur skulle du beskriva det som händer i Gaza just nu?

– Det är ett pågående folkmord. Man kan kalla det katastrof, men det är bortom innebörden av katastrof. Barn dör av svält och brist på mediciner. Det sker bombningar varje dag. Hela Gaza har utplånats. Och all vår infrastruktur är en måltavla, vilket innebär att de (Israel reds.anm) riktar in sig på den palestinska existensen. De riktar till och med in sig på de historiska platserna. På våra universitet, våra skolor, inklusive UNRWA:s skolor. Och på civila byggnader. Tyvärr bevittnas alla dessa krigsförbrytelser av hela världen. Men ingen kan tvinga Israel att upphöra med sina brott. Netanyahu fortsätter med sina brott mot internationell rätt och alla legitima resolutioner. Och vi kräver fortfarande, vi har gjort det i åtta månader nu, ett eldupphör, ett öppnande av gränserna, ett tillstånd att låta humanitärt bistånd komma in.

Hur ser du på det internationella samfundets reaktion på kriget?

– Så länge vi inte kan uppnå det vi kräver, så länge barn dödas varje minut ser vi inte att det internationella samfundet gör tillräckligt. Det är därför vi fortfarande uppmanar dem till att utöva mer påtryckningar på israelerna.

Fördömer attacker

Vad tror om möjligheterna att uppnå en vapenvila?

– Vi stödjer alla initiativ som kan garantera ett omedelbart eldupphör. Men vi kommer att tro på det först när vi ser det hända. Vi uppmuntrar de medlande länderna att utöva de påtryckningar de behöver. Vi från den palestinska myndigheten har inte varit inblandade.

Det här kriget började med Hamas attacker på israelisk mark den 7 oktober förra året. Hur skulle du beskriva attacken?

– Vi har varit tydliga med att bekräfta vårt avståndstagande mot att rikta in sig på civila. Och det är också viktigt att bekräfta att vi inte var inblandade i det som hände. Vi kände inte till den här operationen. Men som Guterres sa (FN:s generalsekreterare reds.anm) ”det här skedde inte i ett vacuum.” Det är inte rättfärdigat. Men vi måste förstå de grundläggande orsakerna till det som hände och komma ihåg att Gaza har varit belägrat i mer än 16 år. Och att det palestinska folket har lidit under israelisk ockupation i mer än 76 år nu. Vi har varnat för att vi skulle nå denna punkt. Det är därför vi håller hela det internationella samfundet ansvarigt för det som hände. För att de inte såg till att ockupationen upphörde, att de inte förhindrade den israeliska ockupationsmakten från att bryta mot internationell rätt och att inte alla undertecknade avtal genomförts. Och för att egentligen inte stödja tvåstatslösningen. Att förhindra att mitt folk lider. Om vi hade förverkligat tvåstatslösningen hade den 7 oktober aldrig inträffat. När vi såg Netanyahu deklarera att han är emot tvåstatslösningen, då såg världen vem som var den sanna fredspartnern. 

Välkomnar erkännanden av palestinsk stat

Men Hamas har inte heller varit särskilt positiva till tvåstatslösningen. Har de inte ett ansvar i detta också?

– Om den palestinska myndigheten fått det stöd och de befogenheter som behövs skulle vi inte ha sett Hamas med den här makten. Vi fick inte det stöd som behövdes för tvåstatslösningen.

Vad tycker du om den svenska regeringens svar på kriget i Gaza?

– Deras beslut att dra in utvecklingsbiståndet var olyckligt. Det har påverkat mitt folk i de mest förfärliga tider. Men naturligtvis uppskattar vi tilldelningen av humanitärt bistånd och att det nu är tillbaka till det normala.

Det som har hänt nu nyligen är att länder som Norge och Irland har erkänt Palestina som en suverän stat. Vad betyder det för dig, att det finns fler länder som erkänt Palestina?

Det är ett sätt att stödja den palestinska rätten till självbestämmande och ett stöd till tvåstatslösningen. Det är ett erkännande av våra rättigheter och vårt lidande. Men det borde ha hänt tidigare, kanske tio år tillbaka i tiden när Sverige erkände oss.

 Tror du att det kan betyda något för att få fred eller för att få till en tvåstatslösning? Eller är det mer symboliskt?

– Det är inte symboliskt. Och den som tror att det bara är en symbolisk sak är okunnig. Det stärker vår rättsliga status och gör att vi kan ingå i fler internationella avtal och internationella organisationer. Det ger oss mer makt, vilket gör att vi kan lägga fram resolutioner själva utan att ett annat land behöver lägga fram dem för vår räkning. Det bekräftar den palestinska existens som den israeliska ockupationsregeringen försöker ignorera och eliminera.

Kan ta över Gaza

Hur ser du på att Hamas håller en massa israeliska civila som gisslan?

– Självklart borde Hamas släppa dem. Vi är naturligtvis emot att rikta in sig på civila.

Så vad tror ni blir nästa steg när det blir fred i Gaza? Det har varit mycket prat om vem som ska ta över där då. Kan det bli den palestinska myndigheten i Ramallah som tar över även i Gaza?

– Den palestinska myndigheten representerar PLO. PLO är den enda representanten för det palestinska folket. Det är logiskt och naturligt.

Men är det ens möjligt att det kan ske? Hamas är ju fortfarande väldigt starka i Gaza.

– Varför inte? Men vi behöver det internationella samfundets stöd så att gränsövergångarna överlämnas till den palestinska myndigheten. Och det är viktigt att komma ihåg att vi aldrig lämnat Gaza. Vi har stöttat många sektorer i Gaza, vi har anställda där, vi har institutioner där. Vi har aldrig sagt att det inte är en del av vår stat. Tvärtom.

Länge sedan val hölls

Men Hamas har fortfarande ett stort stöd av många. Även på Västbanken. Hur ser du på det?

– Folk kräver bara ett slut på ockupationen. Detta är det gemensamma för alla palestinier. När vi avslutar ockupationen och får det internationella samfundets fulla stöd till PLO och den palestinska myndigheten, då bör alla andra fraktioner vara under den palestinska myndigheten.

 Det var länge sedan ni höll val. Vad beror det på?

Det är för att israelerna inte tillåter oss att hålla det. Och EU-länderna vet det mycket väl. De tillåter oss inte att ha det i Jerusalem. Och Jerusalem är vår huvudstad. Vi kan inte hålla val utan Jerusalem. Israelerna måste tillåta oss att inkludera Jerusalem. Vi är en demokratisk myndighet, en demokratisk stat och vi måste förnya vår legitimitet.

 Gäller det även val av president?

– Alla. Alla. Men de (Israel reds.anm) gör allt för att underminera auktoriteten och undergräva tvåstatslösningen genom att fortsätta sin ockupation.

Palestinas Sverigeambassadör Rula AlMhaissen på den palestinska ambassaden i Stockholm.

Tror på tvåstatslösning

Det har förekommit många rapporter om korruption inom den palestinska myndigheten. Hur ser du på det?

– Före oktober skickade den palestinska myndigheten in ​​periodiska rapporter om reformer till AHLC-mötena (Ad Hoc Liaison Committee – fungerar som den främsta samordningsmekanismen på policynivå för utvecklingsbistånd till det ockuperade palestinska territoriet). Vi bytte dessutom nyligen regering och vi jobbar med en reformplan. Men vi är en ny stat, med nya ministerier, nya institutioner och felmarginaler är normalt. Jag rättfärdigar det inte, men ge mig en stat i världen som inte har korruption.

Men tycker du att det är bättre nu? Jag menar, ni har haft problem med det, men är det bättre nu?

– Det var mest israelisk propaganda. Naturligtvis fanns det några misstag, men det var inte i den skalan som det rapporterats om.

Hur ser du nu på framtiden för tvåstatslösningen? Tror du fortfarande på den och i så fall varför?

– Det är den enda lösningen. Vi förnekar inte våra grannars existens, och vi kräver att de accepterar och erkänner vår existens också som sina grannar. Det är ett faktum som ingen kan förneka. Därför är det den enda lösningen.

Och är det inom 1967 års gränser som den palestinska staten ska byggas?

Ja. Det är vad vi har skrivit under. Det är vad vi efterlyser. Men nu ligger prioriteringarna på att uppnå vapenvilan, en omedelbar och permanent vapenvila, samt att öppna gränserna och överlämna dem till den palestinska myndigheten. På så sätt kan vi få in det humanitära bistånd som krävs.

Oroligt på Västbanken

Hur ser du på det som händer på Västbanken och framtiden för palestinierna där?

Sedan utbrottet av det ukrainsk-ryska kriget har Netanyahu utnyttjat att alla fokuserar på det kriget, och han har trappat upp sina krigsförbrytelser och brott mot internationell rätt på Västbanken. Vi har sett en ökad konfiskering av mark vilket innebär fler förflyttningar av människor, av det palestinska folket. Vi har sett en ökning av antalet internerade människor, de som vägrar att få sin mark konfiskerad. De som har kidnappats vid vägspärrarna har också ökat. Sedan oktober ser vi att dessa kontrollpunkter, på sätt och vis, isolerar de palestinska städerna. De påverkar också i högre grad den fria rörligheten för människor och varor och de ger mer skydd för bosättarna att röra sig och attackera människor, och de isolerar de palestinska städerna. Vi har mer än 9 000 fångar eller gisslan som ingen minns eller talar om. Vi har kvinnor, vi har barn, och de lider sedan oktober av omänskliga förhållanden.

Vad kan hända på Västbanken? Något slags uppror?

– Tror du att förtrycket av människor kommer att fortsätta för evigt? Antingen gör du slut på det eller så får du ta konsekvenserna, för vi är ett fritt folk och vi förkastar förtrycket.

Men vad betyder det? Vad tror du att konsekvenserna blir? En ny intifada?

– Det är väntat. Det är väntat. Och då kommer snöbollen att rulla mer och den kommer att täcka hela regionen.

Vill ha fredskonferens

Det har varit internationella protester. Först i USA, men nu har det också varit protester på svenska universitet. Hur ser du på det?

– Vi har märkt att svensk media inte ger rätt bevakning av de demonstrationer som pågår i svenska städer och som kräver eldupphör. Dessa protester syftar till att uppmärksamma vikten av att bojkotta och avbryta samarbetet med ockupationsstaten. Särskilt medan folkmordet pågår. Det är viktigt. Det är viktigt att deras krigsförbrytelser får konsekvenser. Och det var en logisk sak för studenterna att be om att få sluta samarbeta med de israeliska universiteten.

Du talar om den israeliska regeringen i mycket hårda ordalag. Men om en tvåstatslösning skulle bli verklighet i framtiden måste ni förhandla med israelerna. Hur ser du på det?

– Vi kräver en internationell fredskonferens där vi kan få Israel att följa en viss tidsplan som landet måste hålla, på specifika datum. Och i slutändan leder det till att ockupationen upphör.

Viktigt med svenskt besök

Varför kallar du det som händer nu för ett folkmord?

– På grund av allt vi bevittnade den första veckan när vi såg de israeliska tjänstemännen lova att skära ner på vatten, elektricitet och bränsle. När vi ser dem bomba sjukhus och till och med ambulanser, skolor, kyrkor, moskéer och historiska platser. De bombar den palestinska närvaron. Detta innebär ett folkmord. De påstår att de genom detta riktar in sig på Hamas och att Hamas tar civilbefolkningen som mänskliga sköldar, vilket är vansinnigt eftersom dödssiffran visar att deras reaktion är oproportionerlig. Och detta strider mot internationella lag. Tyvärr tog det lång tid för det internationella samfundet att förstå att reaktionen är oproportionerlig. Och israelerna lyckades att vilseleda genom att hävda att detta endast är för att eliminera Hamas. Vet du att vi har mer än 18 000 föräldralösa barn nu? Vi vet inte riktigt vad vi kan göra åt det. Nästan varannan dag får jag mejl från svenskar som ber om att få adoptera föräldralösa palestinska barn från Gaza.

Sveriges utrikesminister Tobias Billström besökte de palestinska områdena när han var i regionen. Du var med på det besöket. Kan du berätta om det?

– Besöket var en del av en rundresa till även Jordanien och till staten Israel. Han träffade den palestinske premiärministern och utrikesministern. Vi hade en diskussion om vår reformplan och han fick höra om situationen både i Gaza och på Västbanken. Det var en chans för minister Billström att se situationen på plats. Det är viktigt att ha utbytt besök för att stärka de bilaterala förbindelserna mellan staten Palestina och konungariket Sverige: Det är särskilt viktigt eftersom Sverige erkände oss som en stat redan 2014. I dessa svåra tider är sådana besök viktiga.