Foto: Vänsterpartiet

Debatt Trots flera fiaskoartade exempel argumenterar nu högern för ny privat finansierad infrastruktur i Sverige. Det är dags att sätta ner foten och förpassa OPS-modellen till historiens skräphög, tycker Vänsterpartiet i Region Stockholm.

I en tid då aktörer från samhällets alla hörn skriker efter satsningar på det svenska järnvägsnätet har regeringen tagit ett steg tillbaka. Det skärs ner på underhåll och viktiga infrastrukturprojekt som Spårväg syd i södra Stockholm riskerar plötsligt att stå utan finansiering. I den kontexten är det inte konstigt att Svenskt näringsliv argumenterar för mer privat finansierad infrastruktur i en färsk rapport. Förståeligt, men inte desto mindre oroande.

För att säkra trygga och pålitliga transporter måste staten ta ett mycket större ansvar.

Det finns gott om exempel på så kallad offentlig-privat samverkan, OPS, i Sverige, och samtliga i närtid kan på god grund beskrivas som avskräckande. Kanske är det därför Timbro hämtar inspiration från en gångtunnel som byggdes med privata medel i Stockholm på 1800-talet. Andra projekt som finns färskare i minnet har resulterat i omfattande problem.

Haveriet med bygget av Nya Karolinska sjukhuset behöver vid det här laget ingen närmare förklaring. Länge såg det ut som att skandalerna kring sjukhuset skulle sätta punkt för OPS i Sverige. Arlandabanan är ett annat exempel på ett misslyckat OPS-projekt. Den extra avgiften för tågresor till Arlanda är en direkt konsekvens av privat finansiering. I dag finns det till och med i moderata led politiker som vill lösa ut de privata investerarna.

När förlängningen av Spårväg city i Stockholm skulle byggas för ett tiotal år sedan var ett OPS-upplägg också på tapeten. Idén skrotades dock när det visade sig att inga privata investerare var intresserade. Någon lärdom av det tycks inte ha tagits på den högra sidan av det politiska landskapet.

OPS löser få problem och skapar samtidigt nya. För att säkra trygga och pålitliga transporter måste i stället staten ta ett mycket större ansvar, både för underhåll av befintlig järnväg och för investeringar i ny räls. Statens finanser är goda och det finns inga anledningar för en regering att vara passiv på det här området.

Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd Region Stockholm