Det är hög tid att syna arbetsmarknadsutskottets nye ordförande Magnus Persson (SD) i sömmarna. Genom sin nya position har han blivit en av SD:s centrala makthavare.

SD har fått fyra ordförandeposter i riksdagens utskott. Till de mest okända för allmänheten hör Magnus Persson (SD) som nu blir ordförande för arbetsmarknadsutskottet. Han vill se radikala förändringar på sitt område.

Magnus Persson är byggnadsarbetare, uppvuxen i Bromölla och har gått i skolan i grannkommunen Sölvesborg. Han blev invald i riksdagen 2014 för Dalarnas läns valkrets, men bor fortfarande kvar i Bromölla i nordöstra Skåne. Sedan länge sitter han i fullmäktige i kommunen. Där har han hållit en låg profil. Under senare år har han också varit arbetsmarknadspolitisk talesperson för SD. På det uppdraget har han lagt ner mer energi.

På Twitter presenterar han sig som SD-are, ”nationalist” och ”jägare”

I en intervju med Almega säger Persson att han ”helt” vill lägga om arbetsmarknadspolitiken. I riksdagen har han lagt en rad motioner som gör tydligt vad detta innebär. I motion 2019/20:135 föreslår han att de fackliga organisationerna inte längre ska få utse regionala skyddsombud. I stället ska de ersättas av statligt anställda inspektörer. I samma motion föreslår han också att de fackliga organisationerna lokalt ska förlora sin rätt att alltid utse skyddsombud.

I motion 2021/22:3894 om utgiftsområdet Arbetsmarknaden föreslår Magnus Persson att de fackliga organisationerna ska fråntas inflytandet över a-kassorna. Han menar att de i stället bör förstatligas. Totalt vill Magnus Persson spara drygt 5 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken. Det ska ske genom neddragningar av arbetsmarknadspolitiska program, nystartsjobb, etableringsjobb och yrkesintroduktionsanställningar. På en punkt vill han tvärtom öka det statliga anslaget; det gäller SD:s förslag om lärlingsjobb.

Perssons motion 2021/22:2565 beskriver lärlingsjobben i allmänna ordalag. Inför valet 2018 var SD:s redogörelse mer preciserade. Då förklarade SD att lärlingsjobben skulle kunna pågå i upp till tre år, att arbetsgivaren skulle vara befriad från arbetsgivaravgifter och att staten skulle slå fast en minimilön som skulle kunna ligga under nivån i kollektivavtalen. På den sista punkten fick SD hård kritik, vilket kan vara förklaringen till att man numera uttrycker sig mer svepande.

I motion  2021/22:2565 förslår Persson dessutom att undantagen i turordningsreglerna bör utökas till ”fem anställda för små företag med upp till 10 anställda”. Skulle det realiseras måste las revideras igen.

Persson har inte bara profilerat sig som arbetsmarknadspolitiker. På Twitter presenterar han sig som SD-are, ”nationalist” och ”jägare”. När han en gång sökte sig till SD berodde det, enligt en intervju i TCO:s tidning Arbetsvärlden, på att han som jägare i Skåne var orolig för att jägare från andra EU-länder skulle ta över allt mer. Flera av Perssons riksdagsmotioner handlar också om att ändra reglerna för skjutvapen för att underlätta för jägare. Hit hör förslagen (2020/21:261), om att halvautomatiska hagelvapen i stället för dagens ordning med tre hagelpatroner bör få laddas med sex patroner i likhet med halvautomatiska kulgevär, om större möjlighet att få licens på enhandsvapen för statliga eftersöksjägare (2019/20:309) och om kortare väntetider för licens på skjutvapen (2017/18:3529).

Hittills har Persson haft svårt att få stöd i riksdagen får sina förslag. Vapenförslagen har riksdagen avfärdat med motiveringen att det saknas skäl för att revidera de rådande restriktiva hållningarna. Inget annat parti har heller hakat på SD:s förslag om lärlingsjobb. Däremot finns flera partier till höger som har likartade idéer om att begränsa de fackliga organisationernas inflytande, bland annat när det gäller skyddsombuden och a-kassan. På de punkterna skulle det kunna bli förändringar och det är illa nog. Konsekvensen skulle bli en försvagad fackföreningsrörelse. Det ska också bli intressant att se hur dragkampen om nivån på a-kassan slutar, där Persson argumenterat emot Moderaternas förslag till sänkningar. Utgången kommer att ge en fingervisning om styrkeförhållandet mellan SD och M.