S kan komma att ställa sig bakom kravet på en individualiserad föräldraförsäkring. ”Jag ser fram emot debatten och är förhoppningsfull”, säger Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor.

På lördag eftermiddag kommer frågan om föräldraförsäkringen att debatteras och voteras på S-kongressen i Västerås. Flera tunga röster, inte minst flera sidoorganisationer, har på förhand krävt att Socialdemokraterna ska ställa sig bakom kravet på en individualisering av föräldraförsäkringen.

Tidigare skrivningar om att partiet strävar efter ett jämnt uttag anses för svagt. För ett framtidsinriktat feministiskt parti är det nu dags att gå vidare, tycker S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

– Från förra kongressen fanns ett beslut om att man skulle ta ett tydligt steg den här mandatperioden. Och det gjorde man nu med förslaget om en tredje öronmärkt månad. Då måste man gå vidare nu. Är vi ett framtidsinriktat feministiskt parti så måste det också vara tydligt, säger hon.

Och då är en skrivning om en individualiserad föräldraförsäkring viktig?

– Vi vill se en individualiserad föräldraförsäkring. Där är vi många som haft samma utgångspunkt i diskussionerna med Ylva Johansson, som varit föredragande och representerar partistyrelsen, säger hon.

Hur har diskussionerna varit?

– Vi har haft bra diskussioner och vi har höga förväntningar på att vi kommer att få bra skrivningar. Så jag rekommenderar att lyssna på den debatten som kommer i eftermiddag, säger hon.

Kommer partistyrelsen föreslå att partiet ställer sig bakom en individualisering av föräldraförsäkringen?

– Jag är förhoppningsfull.

Du kan inte gå längre än så?

– Nej, jag vill inte föregripa debatten.

Vad skulle det innebära?

– Vi är ett feministiskt parti och en feministisk regering. Men det ställer också krav på att konkretisera frågorna på jämställdhetsområdet, varav föräldraförsäkringen är en. Det har självklart en jättestor betydelse. Och jag är förhoppningsfull inför debatten, säger Carin Ohlsson.