Ellinor Eriksson, Talla Alkurdi, CarinaOhlsson, Peter Weiderud, Ulf Bjereld och Sören Juvas

Individualiserad föräldraförsäkring är den fråga som flest socialdemokratiska sidoorganisationer kommer att driva på S-kongressen i helgen, visar Dagens Arenas rundringning.

Dagens Arena frågade sidoorganisationerna: Vilken är kongressens viktigaste fråga för er?

Ellinor Eriksson, förbundsordförande SSU:
– Man måste satsa på den unga generationen, därför har vi lanserat Generationslöftet. Om det inte satsas på vår generation nu, kommer det i stället att uppstå en generationsskuld. Det viktigaste för ungdomar är ökade investeringar, mer bostäder och bättre villkor på arbetsmarknaden. Allra viktigast är att bygga bort bostadsbristen. När det gäller arbetsmarknaden kräver vi att anställningsformen allmän visstid slopas.

– Viktigast är också att vi driver på för en individualiserad föräldraförsäkring, vilket S-kvinnor och S-studenter också kommer att fokusera på.

Talla Alkurdi, ordförande S-studenter:
– Det är många frågor som är viktiga, men vår prioriterade fråga är individualiserad föräldraförsäkring. Det vi vill se är handlingskraft, en tidsplan för när vi får till en individualiserad föräldraförsäkring. Vi vill att det uttryckligen ska finnas en handlingsplan för när vi når dit, vi kallar det Tidsplan Föräldraförsäkring.

– Vi vill att kongressen tar beslut om individualiserad föräldraförsäkring och att det skrivs in i programplanen för framtidens jobb.

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor:
– Det är flera frågor som är viktiga. Först är det frågan om framtidens attraktiva jobb. Arbetsvillkoren måste vara bra. Kvinnor har i dag sämre arbetsmiljö än män. Därför vill vi slopa allmän visstidsanställning på hela arbetsmarknaden, vi tror att man behöver en lagstiftning. Vi kräver också att man går från ord till handling när det gäller lagstiftad rätt till barnomsorg.

– Den andra frågan är att vi vill se en individualiserad föräldraförsäkring.

– Fråga nummer tre är jämställda löner, den frågan behöver komma i fokus och åtminstone ha styrfart.

Peter Weiderud, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet:
– Partiet har de senaste 20 åren tappat enormt förtroende. Vi speglar en svunnen tid och har bekymmer med att förnya oss och hitta ett relevant förhållningssätt till nutidens människa och framtidens frågor. Å ena sidan en traditionsvärnande vänster, å andra en förnyande höger. Det är ett jättebekymmer i väldigt många sakfrågor. Tradition ger ingen väg framåt, vi kan inte gå bakåt till gamla lösningar eller gå framåt med mer marknadslösningar. Polariseringen bakåt till vänster eller framåt till höger är en del av problemet. Det är framåt till vänster som gäller.

– TTIP blir också en viktig fråga. Hur möter man globalisering och rädslan för förändrade maktrelationer? I partiet finns det en inneboende vånda i relation till politikens internationalisering.

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och föreslagen som ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet:
– De vindar som blåser är dels traditionella vänstervindar, de som representeras av vänstersossar som Malmö och Stockholm stad.

– Den andra frågan som kan komma är den som handlar om TTIP.

– Den tredje frågan som jag tror kommer är jämställdhet/feminism och föräldraförsäkringen.

Sören Juvas, ordförande HBT-socialdemokrater:
– En väldigt viktig fråga är erkännandet från partiet av HBT-socialdemokrater som sidoorganisation.

– Annars är jobb och sysselsättning viktigt. Är människor i arbete och det går bra för människor och ett land, så går det också bra för minoritetsgrupper. När det är hög arbetslöshet och en stor otrygghet på arbetsmarknaden, så innebär det en större otrygghet för minoritetsgrupper. Frågorna hänger ihop – trygg och fungerande arbetsmarknad, att folk kan leva på sin lön och den trygghet människor känner i sitt samhälle.