Tony Haddou (V) och Per Åsling (C). Foto: Riksdagen.

Skatter Skatteutskottet har inte diskuterat frågan om att 66-åringar i princip slipper inkomstskatt när de arbetar vidare utan att ta ut pension. Men fenomenet är inget som välkomnas av de ledamöter som Dagens Arena varit i kontakt med.

Enligt en färsk rapport från Pensionsmyndigheten som Dagens Arena rapporterade om i förra veckan slipper arbetande 66-åringar i princip inkomstskatt om de skjuter på att ta ut sin allmänna pension. Man kan till och med säga att staten betalar dem, i stället för att ta ut skatt på deras inkomster.

Ett par av riksdagens skatteutskotts ledamöter reagerar nu på uppgifterna om negativ eller i stort sett obefintlig skatt.

– Det är så klart inte rättvist. Det är inte bra att det är så här. De som har skapat systemet måste ta ansvar och se över det. Det är en effekt av skatteavdragen och det måste man göra en översyn av, säger Tony Haddou (V), Vänsterpartiets ordinarie ledamot i skatteutskottet.

Per Åsling (C) är förste vice ordförande i skatteutskottet. Han vill inte kommentera Pensionsmyndighetens räkneexempel, då han ännu inte satt sig in i frågan ordentligt. Men han håller öppet för en översyn.

– Vår generella ingång är att det ska löna sig att jobba länge. Men stämmer det att det är i princip noll i skatt eller en sorts omvänd pomperipossa-effekt vid olika brytpunkter och avdrag, så är det något man måste titta på, säger Per Åsling.

Vänsterpartiets Tony Haddous kritik handlar om vilka det är som drar nytta av detta skattefenomen, och vilka som inte gör det.

– En viktig aspekt av denna negativa skatteeffekt är att de som framför allt orkar jobba efter pensionsåldern är de som har högre ekonomisk standard. Oftare är det män och de med hög utbildning. Många med låga löner och förslitande arbetsuppgifter orkar ju inte arbeta till pensionsåldern. För till exempel Kommunals medlemmar ligger snittåldern då de går i pension ett par år efter 60 år.

Hur ser du på argumentet att det är bra att de äldre får morötter till att jobba längre då medellivslängden har ökat så mycket?

– Det är bra att motivera dem som kan jobba längre, men morötterna måste i så fall gälla alla yrken.

Det har inte gått att få en intervju med någon av socialdemokraterna i skatteutskottet. Men via e-post ger partiets kommunikationsavdelning en bakgrund till den mycket låga skatten. Den beror dels på jobbskatteavdragen som regeringen Reinfeldt införde, och dels de förhöjda grundavdragen för 66-åringar och äldre som S- och MP-regeringen införde. Det sistnämnda infördes för att ta bort skatteskillnaden mellan ålderspensionärer och löntagare, skriver kommunikationsavdelningen. De framhåller att partiet vill se en reform som innebär ”en enhetlig och därmed rättvis inkomstbeskattning”.

– Socialdemokraterna har länge velat ha en skattereform men de parlamentariska förutsättningarna för en sådan har inte varit särskilt goda. Utifrån januariavtalet har ett sådant arbete kunnat påbörjas men pandemin har givetvis tagit allt fokus med dess olika effekter på ekonomin, meddelar Jörgen Hellman (S), ordförande i skatteutskottet, via e-post.