Bild: Wikimedia

Nyhet Valun visar att SD är störst bland arbetslösa och näst störst bland väljare med sjukersättning. Det är grupper som enligt statsvetare Olle Folke fått det sämre sedan Alliansens jobbpolitik. Försämringar som Socialdemokraterna inte åtgärdat, framhåller han.

Vallokalsundersökningen visar att Sverigedemokraterna är största parti bland arbetslösa, 30 procent, och näst störst bland väljare med sjuk- eller aktivitetsersättning, 27 procent. Störst bland den gruppen är Socialdemokraterna med 28 procents stöd.

– Det handlar om grupper som har fått det ekonomiskt sämre genom jobbpolitiken från Alliansen. Deras arbetslinje gick ut på att skapa inkomstskillnader mellan de här grupperna och de som har jobb – till exempel genom att arbetslösa och de med sjukpenning inte får ta del av jobbskatteavdraget, säger Olle Folke, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. 

Under flera års tid har de här grupperna hamnat efter inkomstmässigt, menar Olle Folke. Och Socialdemokraterna har inte rullat tillbaka reformerna, eller justerat upp nivåerna i ersättningssystemet något märkbart. Så skillnaderna består. Det skulle enligt Olle Folke kunna ha gjort att arbetslösa och de med sjuk- eller aktivitetsersättning blivit allt mer missnöjda med samhället.

– Sverigedemokraterna lovar att ge de här grupperna mer genom att strypa invandringen och ta pengar därifrån. Det är en annan dimension av omfördelning som kanske tilltalar de här väljarna mer än att ta från de rika, säger Olle Folke.

I somras publicerades en studie av bland annat Olle Folke, som visar att Sverigedemokraterna till större del än något annat parti representeras av människor med svaga band till arbetsmarknaden.

–Det blir lättare att fånga de här väljarna om du har representanter från den gruppen. Socialdemokraterna är till exempel bra på att ha representanter från LO-yrken men väldigt dåliga på att ha representanter som står utanför arbetsmarknaden, säger Olle Folke.

Vallokalsundersökningen visar också att Sverigedemokraterna är nästan lika stora bland arbetare som Socialdemokraterna, med 29 respektive 32 procent. De samlar också stort stöd bland företagare och med 24 procent ligger de bara två procent efter Moderaterna. Bland jordbrukarna, klassiska centerväljare, är Sverigedemokraterna nu större än Centerpartiet med 26 respektive 20 procent.

Statsvetaren Sören Holmberg, som på ett seminarium under tisdagen presenterade vallokalsundersökningen, påpekade att detta var “det mest avslöjande” i hela undersökningen.

– På de tre klassiska pelarna som det svenska partisystemet bygger på har Sverigedemokraterna lyckats bryta sig in och få nästan lika starkt stöd som de gamla partierna som byggt på de här tre. Det är väldigt uppseendeväckande. Och en av förklaringarna till att vi har ett av Europas starkaste partier på den högernationalistiska kanten i Sverige, sa Sören Holmberg.