Nyhet Att jobba vidare i hög ålder utan att ta ut sin allmänna pension kan för den som fyllt 66 bli en ren vinstaffär gentemot staten. Orsaken är att pensionsinbetalningarna fortsätter och att dessa överstiger den låga skatten för äldre.

Det visar en rapport från Pensionsmyndigheten.

Vid årsskiftet sänktes skatten ytterligare för dem som lönearbetar från det år de fyller 66 år. De senaste årens skattesänkningar för äldre har nu blivit så stora att man kan säga att staten betalar många över 65 för att jobba i stället för att beskatta dem. Fenomenet uppstår för dem som inte tar ut sin allmänna pension och tjänar max 437 000 kronor om året.

– För den som fyllt 66 och fortsätter att arbeta utan att ta ut sin allmänna pension kan skatten ses som negativ, säger Pensionsmyndighetens analytiker Stefan Granbom, som varit med och skrivit rapporten Pension och Skatt 2021, som kan nås här.

För denna grupp är inkomstskatten låg av flera skäl. De har både ett förhöjt jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag. Det innebär att de bara betalar cirka åtta procent i skatt på en lön upp till drygt 36 000 i månaden. Detta kompenserar staten med råge med de pensionsrätter som de som är 66 år och äldre tjänar in på sitt fortsatta jobbande. Pensionsrätterna motsvarar nämligen en avgift på 17,21 procent av deras inkomster, pengar som senare når dem i form av höjd pension.

Att det blivit så här är en samlad effekt av skatteavdragen som ska gynna äldres deltagande i arbetskraften, och ett avdrag som införts för att jämna ut skatteskillnader mellan löntagare och pensionärer, enligt Stefan Granbom.

– De förhöjda grundavdragen har skett under ganska lång tid och det har skett i flera steg, förklarar han.

Om man definierar arbetsgivaravgiften som en sorts skatt blir inte skatten negativ, men den blir ändå väldigt låg, endast en procent. Det beror på att arbetsgivaravgiften bara är 10,21 procent för de äldre.
Skatten fortsätter att vara så här låg för individen fram tills att vederbörande börjar lyfta allmän pension, eller om hen börjar tjäna över 437 000 kronor om året. Då blir skatten fortfarande låg jämfört med yngre förvärvsarbetande, men inte fullt så låg.

En som följt denna fråga noggrant är tjänstepensionsbolaget Alectas pensionsekonom Staffan Ström, som också noterat den mycket låga skatten för åldersgruppen över 65.

– De här stimulanserna är mycket, mycket bättre än vad folk känner till. Staten skulle behöva kommunicera tydligare om hur lönsamt det här är, oavsett om du som 66-åring jobbar heltid eller deltid, säger Staffan Ström.

Att politikerna vill stimulera de äldres arbetskraftsdeltagande kan man förstå. Men är det inte lite märkligt att skatten är negativ, eller i stort sett obefintlig om man räknar in arbetsgivaravgiften?

– Jo, att skattelättnaden är så kraftig att skatten ibland blir negativ beror nog inte på något aktivt beslut. Jag tror snarare att det har ”blivit så” när man velat ge tydliga stimulanser till den som kan tänka sig att jobba lite längre än vanligt, skriver han till Dagens Arena.

Han påpekar att samma fenomen finns för till exempel studenter som tjänar strax över nivån för grundavdraget.

– Även unga kan få inbetalningar till den allmänna pensionen som är större än den totala skatt de betalar. De yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden kan alltså göra samma skatteklipp, skriver Staffan Ström.

Alecta kom nyligen ut med en rapport som visade att en allt större del av dagens seniorer fortsätter att arbeta. Men Staffan Ström tror inte att den starkaste drivkraften är privatekonomin, även om den också bidrar, utan att befolkningen har blivit friskare och starkare.

– Arbetets innehåll har betytt en hel del, tror jag. Många monotona och slitsamma jobb har automatiserats bort på senare år, medan de friare och mera kreativa jobben i högre grad blivit kvar och i vissa fall blivit fler.