Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet/Funktionsrätt Sverige.

Skatter Regeringen planerar att sänka skatten för löntagare och pensionärer. De med sjuk- och aktivitetsersättning blir utan. Ett sätt att göra skillnad på människor, menar Funktionsrätt Sverige.

I måndags presenterade regeringen ett nytt jobbskatteavdrag i höstbudgeten. Skattesänkningen innebär att de som arbetar kommer att få sänkt skatt med upp till 14 000 per år. På tisdagsmorgonen kom beskedet att även pensionärer kommer att få sänkt skatt.

Men arbetslösa och de med sjuk- och aktivitetsersättning blir utan. Ett sätt att göra skillnad på människor, menar organisationen Funktionsrätt Sverige. 

– Retoriken från regeringen är att man ska gå från bidrag till arbete, men i det här fallet handlar det om grupper utan förutsättningar att jobba, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättningar, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Rekordhöjning av ersättningar nästa år

Han menar att retoriken om att stimulera folk att arbeta inte stämmer överens med verkligheten, eftersom nivån på sjuk- och aktivitetsersättningen är så låg som 11 500 – 12 000 kronor. Det går inte heller att gå från ersättning till arbete när man saknar arbetsförmåga, konstaterar Nicklas Mårtensson.

– Regeringen menar att syftet är att stötta hushållen, men det gäller inte för de som har det mest kärvt ekonomiskt. De som saknar arbetsförmåga har redan under lång tid hamnat efter i löneutvecklingen. Dessutom är skatten högre på ersättningen än vad den är på arbete, säger Nicklas Mårtensson. 

Vid årsskiftet kommer dock många ersättningar, bland annat sjuk- och aktivitetsersättningen, rekordhöjas i samma nivå som prisbasbeloppet, alltså med 9,14 procent på grund av den höga prisutvecklingen. Förra året höjdes ersättningarna med 8,7 procent.

Då blir det ändå lite mer pengar för de som får ersättning?

– Men det är från redan väldigt låga nivåer. Socialförsäkringen är en del av vår välfärdsmodell, har man en sjukdom eller livslång nedsatt arbetsförmåga ska man kunna lita på socialförsäkringen och samhällsstöd. Dessutom riskerar den nominella höjningen framkalla höjda kommunala avgifter för bland annat omsorg, hjälpmedel och god man vilket tillsammans med inflationen riskerar att nettoökningen går förlorad säger Nicklas Mårtensson.

”Behövs ett enhetligt skattesystem”

Dessutom anser Funktionsrätt Sverige att regeringen genom sin planerade skattesänkning straffar sjuka och människor med funktionsnedsättning.

– Det behöver finnas ett enhetligt skattesystem. Det här är en gradering i synen på människor och det påverkar under lång tid. De som saknar arbetsförmåga har redan under lång tid hamnat efter i löneutvecklingen. Det påverkar även pensionerna, säger Nicklas Mårtensson.

Dagens Arena har sökt regeringen för en kommentar men ännu inte fått svar.