Miljöpartiet Fler laddstationer för elbilar och minskad import på kött från djur som fått antibiotika. Det finns med bland satsningarna i Miljöpartiets valprogram. 

Idag presenterade Miljöpartiet frågor de vill ge förtur i valrörelsen. Inte oväntat är miljö och klimat det som betonas. MP går till val på ökade investeringar i förnybar energi, där fler laddstationer för elbilar och minskade subventioner av kol och olja är några av förslagen. Partiet vill också minska importen av kött från djur som fått antibiotika.

– Vi vill införa en skatt på det kött vi importerar där man har överanvänt antibiotika, säger språkröret Isabella Lövin.

Hur en sådan skatt skulle gå ihop med frihandelsreglerna inom EU är Miljöpartiet inte helt klara med, men tanken är att den ska likna den kemikalieskatt som Sverige fick igenom i juli förra året.
– Den har vi fått igenom på EU-nivån och vi har gjort analysen att vi kan få igenom även denna på EU-nivå, säger Isabella Lövin.

Även om partiledningens valmanifest till viss del handlar om människors hälsa ligger fokuset ändå på klimatet och miljön. Manifestet har namnet »Nu. Klimatet kan inte vänta«, och där skriver ledningen att de nästa mandatperiod vill stoppa nyexploatering av fossil energi, och att svenska pensionsfonder inte ska investera i fossila bränslen. De vill också motverka exploatering av Arktis och andra känsliga områden och att mer pengar satsas på forskning för att motverka skadorna av de utsläppen som redan gjorts.

Inför partikongressen som hålls 25-27 maj i Västerås vill Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom att ambitionerna ska vara ännu högre. De vill att Miljöpartiet går till val på att utsläpp av växthusgaser på grund av hur svenskarna konsumera ska vara mer eller mindre noll år 2045. Grön Ungdom vill också att flygskatten ska höjas varje år för att få en större effekt.

– Så att den som släpper ut och den som förstör världen också står för kostnaden för det. Jag tycker att det är ett väldigt rättvist förslag, säger Hanna Lidström, språkrör för Grön Ungdom, till Ekot.

På presskonferensen presenterades också förslag om att man ska kunna gå ner i arbetstid åren innan pensionen, utan att pensionen sedan ska påverkas. Även ett förslag med målet om en köfri barn- och ungdomspsykiatrin presenterades.

– Vi har ett samhälle som sliter ut både planeten och människor, säger Gustav Fridolin.

En nedgång i arbetstid skulle främst vara riktad mot kvinnor i välfärdsyrken och Miljöpartiet hoppas att enskilda förhandlingar inom olika branscher skulle lösa det. Visionen om en köfri barn- och ungdomspsykiatri skulle göras möjlig genom förhandlingar med SKL och partiet vill att statliga pengar ska avsätta för att få ner köerna, bland annat genom förbättrad elevhälsa i skolorna.

Miljöpartiet har fortsatt lågt förtroende bland väljarna, en Sifo-undersökning från i slutet av mars i år visar att endast 3,8 procent vill rösta på dem, vilket gör att partiet skulle hamna under riksdagsspärren. Dessutom visar undersökningen Mediemätaren att Miljöpartiet syns lite i nyheterna och på sociala medier som Facebook och Twitter.

– De syns väldigt dåligt i både vanliga och sociala medier, språkrören har väldigt lågt förtroende och dessutom försvinner medlemmarna i ganska snabb takt från partiet. Det här är kanske Miljöpartiets svåraste period på många år, sa Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach i slutet av mars.