Miljö Gruvnäringen spår goda tider framöver, med den kommande regeringens gruvpolitik. »Väldigt synd om den typen av miljöfrågor får stryka på foten för andra frågor« säger Naturskyddsföreningen. 

Flera gruvärenden ligger idag och väntar på att få klartecken. Med Miljöpartiets tillbakagång i alla tre val, riksdag, landsting och kommun, spås bland annat den kontroversiella Kallakgruvan i Jokkmokks chanser att bli av att öka. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Kallakgruvan i Jokkmokk har legat i startgroparna i över fem år och frågan om vilken näring som är viktigast – rennäringen eller gruvnäringen – har varit central och sedan projektet fick avslag från länsstyrelsen i slutet av december ligger ärendet nu hos regeringen. Tillsammans med fyra andra gruvprojekt i norra Sverige, som också ligger och väntar på att få godkänt eller avslag.

Så väl lokala politiker som industrin ser nu ljust på framtiden.

– Ja, definitivt. Vår bild är att Miljöpartiet skapat en politisk låsning som har förhindrat etableringsprocessen av järnmalmsgruvan i Kallak. Och det är ju i vårat perspektiv väldigt olyckligt, vi behöver fler arbetstillfällen, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Robert Bernardsson, till Ekot.

 – Det är viktigt att vi får en regering som kan ta beslut i gruvnäringsfrågor. Vi kan konstatera att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har suttit i en regering nu och de har haft svårt att enas i gruvfrågor, säger Per Ahl, vd i gruvornas branschorganisation Swemin, till Ekot.

Alla är dock inte lika glada över en eventuellt mer tillåtande gruvpolitik. Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, påpekar att gruvor och mineralindustrin har en väldigt stor och ofta negativ inverkan på miljön.

Naturskyddsföreningen tror att Miljöpartiets tillbakagång på nationell och regional nivå kan komma att påverka framtida gruvprojekt i allmänhet och Kallakgruvan i synnerhet, då partiet tydligt varit en stark röst emot.

– Det är klart att det finns en poäng i det att en minskad röst för en specifik åtgärd innebär ju också mindre tryck. Jag tycker det vore väldigt synd om den typen av miljöfrågor får stryka på foten för andra frågor, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl till Ekot.