Bild: Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

fackligt Nu reagerar andra fackförbund och TCO på Lärarnas Riksförbunds krav för att gå ihop med Lärarförbundet. Lärarförbundet uppger att ambitionen i nuläget är att skapa en organisation för både lärare och skolledare.

 Som Dagens Arena kunde berätta imorse visar en ny utredning från Lärarnas Riksförbund att medlemmarna har ett par hårda villkor för att vilja gå ihop med Lärarförbundet i ett nytt fackförbund. Det handlar om att den nya organisationen blir kvar inom Saco, och att skolledare utestängs från medlemskap.

Dagens Arena har sökt Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, men förbundet hänvisar till hennes kommentarer i andra tidningar. Till Lärarförbundets tidning Läraren säger Johanna Jaara Åstrand att ambitionen fortfarande är att inkludera skolledare i en framtida organisation:

– Vårt uppdrag är att skapa en ny organisation för Sveriges lärare och skolledare, exakt hur den kommer se ut är upp till kongressen att besluta, säger hon till Läraren.

Lärarförbundet håller för tillfället på att utreda vilken facklig centralorganisation man ska tillhöra i framtiden – TCO eller Saco – och man har därför sagt upp avtalet med TCO, dit man fortfarande hör.

Sveriges Skolledarförbund, som enligt förslaget från Lärarnas Riksförbund skulle få betydligt fler medlemmar under sitt tak, är – kanske föga förvånande – positivt inställda till att alla skolledare samlas i ett förbund.

– Vi har kongress i april och vi har tagit fram ett förslag där vi tycker man ska samla alla skolledare i ett nytt förbund. Anledningen till att vi lämnade lärarna för 53 år sedan är att vi inte ville företräds av underställda. Däremot vill vi gärna ha ett nära samarbete med lärarna inom Saco utbildning, som vi har idag, säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Sedan tio år tillbaka har skolledare och rektorer ett separat kollektivavtal, medan alla lärare har ett gemensamt. Att samla alla skolledare i ett förbund skulle stärka gruppen fackligt, menar Matz Nilsson:

– Det kan bara bli bättre, Vi kan bli 17 000 ledare – jämfört med de 7 500 medlemmar vi har i dag. En utmaning är att vi har rätt många oorganiserade inom yrket.

TCO är sedan länge införstådda med att det skulle kunna bli så att de tappar ett av sina största medlemsförbund: Lärarförbundet. Men TCO:s kanslichef har förståelse för om TCO beslutar sig för att lämna.

– För oss är det viktigaste att Lärarförbundet inte lämnar TCO för att man är missnöjd med oss, utan att man gör det för att skapa en mer slagkraftig organisation för Sveriges lärare. Vi ser inte på det här med organisationsegoistiska glasögon, säger Mikael Sjöberg, kanslichef på TCO.

Den största konsekvensen för TCO väntas bli att man förlorar medlemsintäkter, men Mikael Sjöbergs bedömning är att TCO fortsatt kommer att kunna leverera det som förbunden väntar sig.

Finns det någon risk med att ert största medlemsförbund, Unionen, får en ännu mer dominerande ställning inom TCO om Lärarförbundet lämnar er?

– Redan idag är Unionen väldigt stora och starka. De är ett professionellt förbund så de är ganska bra på att hantera det, så det här kommer nog inte att påverka den frågan, säger Matz Nilsson.

Saco välkomnar förslaget om att en ny lärarorganisation ska tillhöra dem:

»Det är bra med en utredning som pekar mot ökad medlemsnytta. Det är viktigt att lärare, skolledare och all skolpersonal har starka partsställningar. Saco som centralorganisation välkomnar alla Sveriges akademiker« säger Sacos ordförande Göran Arrius i en skriftlig kommentar.