Bild: Riksbanken/Flickr/Alex Proimos.
Bild: Riksbanken/Flickr/Alex Proimos.

Hänger kvalitet och vinst ihop? Är ett vinsttak tillräckligt eller behövs ett vinstförbud? Dagens Arena har kartlagt fackförbundens åsikter i frågan om vinster i välfärden.

LO

2012 beslutade kongressen att LO ska verka för en non-profitprincip inom vård, skola och omsorg. I samma veva bestämdes också att LO skulle ta fram en rad förslag för att begränsa vinsterna. Ett år senare lanserades LO sitt åtgärdsprogram. Bland annat förslog man att det ska ställas tydliga krav på bemanning, att välfärdsbolagen ska redovisa sin ekonomi och att LOV (lagen om valfrihet) avskaffas. Dessutom föreslog LO-styrelsen en ny typ av bolag, samhällsbolag, där vinstuttagen begränsas till värdeöverföringar motsvarande statslåneräntan plus en procent på det totala kapitalet.

I höstas skärpte LO sin linje. Karl-Petter Thorwaldsson menade att krisen i skolan nu är så djup att det inte längre räcker med ett vinsttak.

TCO

»Jag har svårt att tro att medlemmarna i TCO skulle tycka att det var en attraktiv politik att förbjuda vinster i välfärden. De vill kunna påverka och välja för att få den bästa vården och skolan.«

Så sa TCO:s ordförande Eva Nordmark i en intervju med Aftonbladet 2012. Ett uttalande som väckte kritik bland många medlemmar.

Men linjen kvarstår.

»För TCO är saken glasklar. Offentligt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs av offentliga, privata eller idéburna aktörer, ska präglas av hög kvalitet och effektiv användning av samhällets resurser. Om dessa krav uppfylls är det ur vårt perspektiv inte ett problem om företag inom välfärdssektorn tar ut avkastning«, skrev TCO:s teamchef Thomas af Bjur i en debattartikel i våras.

Lärarförbundet

»Vinstuttag får aldrig gå före elevernas lärande, utbildningens kvalitet eller skolans arbetsmiljö«, lyder Lärarförbundets kongressbeslut.

Men förbundet har inte tagit ställning mot vinster i välfärden. Det finns ingen garanti för att vinstbegränsning leder till en bättre skola, menar förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand.

»En vinstbegränsning omfördelar inte mellan skolor, tar inte hand om elevsegregering eller otillräckligt med särskilt stöd. Det hindrar inte pengar från att bli vinst i städbolag som städar klassrum eller paviljongsuthyrningsföretag som bygger baracker. Och det stoppar inte kommuner från att använda miljarder som var avsatta till skolan till att skriva av pensionsskulder«, skrev hon nyligen i ledare i Lärarnas tidning.

Lärarnas riksförbund

Förbundet anser att friskolornas möjlighet att dela ut vinst till sina ägare ska begränsas och att eventuellt överskott ska återinvesterats i den verksamhet där överskottet uppstår och därmed komma elever och lärare till del.
Förbundets ordförande Åsa Fahlén säger att hon tror att ett vinsttak är nödvändigt samt att driftsformerna behöver ses över.

– När driftsformen i sig går ut på att göra vinst så krockar det ibland med uppdraget från riksdag och regeringen. Blir det för mycket vinstintresse riskerar man att driva skola för att skapa nöjda kunder. Och nöjda kunder betyder inte nödvändigtvis att eleverna lärt sig mycket. På så vis har skolan lite av en särställning i välfärden, säger hon.

Vårdförbundet

Vårdens kvalitet är viktigare än driftsformen, lyder Vårdförbundets kongressbeslut. Samtidigt anser fackförbundet att vården ska vara solidariskt finansierad och styrd och att vinster i första hand ska återinvesteras för att komma personal och patienter till godo. Men något vinstförbud vill man inte ha.

– Vi är positiv till mångfalden, det handlar om att patienter och våra medlemmar ska ha möjlighet att välja. Mångfalden kan också stimulera kvalitetsutvecklingen, säger Ann Johansson, vice ordförande på Vårdförbundet.

– Dessutom tror vi att det är väldigt svårt att begränsa vinsterna. Vi tror att man kommer kunna kringgå sådana regler, företagen brukar vara väldigt kreativa där. Vi tror i stället på öppenhet, att både offentliga och privata aktörer ska redovisa vilka överskott man har och vad man gör med pengarna.

Kommunal

På kongressen 2013 beslutades att Kommunal ska verka för att en så kallad non profitprincip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg – det vill säga att vinst inte ska vara verksamhetens syfte och att eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten. Kommunals ordförande Tobias Baudin vill emellertid inte se något vinstförbud.

– Man måste kunna göra vinst men den vinsten ska återinvesteras i verksamheten. Det vi vill reglera är vinstutdelningen.