Bild: Flickr/Lo Sverige, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan. 

I maj 2012 beslutade LO-kongressen beslut om att en non-profitprincip ska gälla inom vård, skola och omsorg – det vill säga att vinst inte ska vara verksamhetens syfte och att eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten.

Ett år senare presenterade LO en rad förslag för hur vinsterna ska begränsas. Bland annat en helt ny typ av bolag, samhällsbolag, där vinstuttagen begränsas till värdeöverföringar motsvarande statslåneräntan plus en procent på det totala kapitalet.

I höstas skärpte emellertid LO sin linje. Karl-Petter Thorwaldsson menade att krisen i skolan nu är så djup att det inte längre räcker med ett vinsttak.

– När det gäller skolan verkar det som att just detta att den är utsatt för en marknad är huvudproblemet. Så jag tycker verkligen att man ska ta upp till seriös debatt om att ha ett helt vinstförbud när det gäller skolan, sa LO-ordföranden till Svd.

Kommunals ordförande Tobias Baudin vill å sin sida inte göra skillnad mellan skolan och annan välfärd.

– Jag håller med om att skolan är otroligt viktig för individerna men också för samhället i stort. Men jag tycker också att exempelvis äldreomsorgen är viktig. Vi misstänker starkt att det finns en koppling mellan vinstdriften och det faktum att de privata företagen har lägre löner och sämre anställningsvillkor än de offentliga. Därför vill inte vi göra skillnad mellan skolan och äldreomsorgen.

Han anser heller inte att ett vinstförbud är rätt väg att gå.

– Man måste kunna göra vinst men den vinsten ska återinvesteras i verksamheten. Det vi vill reglera är vinstutdelningen.

För två år sedan fick Baudin, som då var vice ordförande i LO, i uppdrag att försöka få till en förhandlingslösning mellan parterna om vinsterna i välfärden. Men förhandlingarna föll samman och nu är politiska beslut enda vägen framåt, menar Tobias Baudin.

– Att försöka igen tror jag är väldigt svårt, det blev tydligt att de privata företagen inte är intresserade av att komma överens. Nu är det helt och hållet upp till politiken.

TCO anser i sin tur att fokus bör ligga på kvalitet – inte vinst. Om privata verksamheter håller hög kvalitet är det ingen problem om företagen tar ut avkastning, skrev TCO:s teamchef Thomas af Bjur i en debattartikel i våras.

– Vi tror att det är väldigt svårt att begränsa vinsterna. Vi tror att man kommer kunna kringgå sådana regler, företagen brukar vara väldigt kreativa där. Vi tror i stället på öppenhet, att både offentliga och privata aktörer ska redovisa vilka överskott man har och vad man gör med pengarna säger Ann Johansson, vice ordförande på TCO-facket Vårdförbundet.

Lärarförbundet har en liknande hållning i frågan.

»En vinstbegränsning […] hindrar inte pengar från att bli vinst i städbolag som städar klassrum eller paviljongsuthyrningsföretag som bygger baracker«, skrev förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand nyligen i Lärarnas tidning.

Lärarnas Riksförbund, som tillhör Saco, anser å sin sida att friskolornas möjlighet att dela ut vinst till sina ägare ska begränsas och att eventuellt överskott ska återinvesterats i den verksamhet där överskottet uppstår och därmed komma elever och lärare till del.

– Ett vinsttak tror jag är nödvändigt, säger förbundets ordförande Åsa Fahlén.

Hon tillägger att man också behöver se över om aktiebolag kan vara ägare av skolor.

– När driftsformen i sig går ut på att göra vinst så krockar det ibland med uppdraget från riksdag och regeringen. Blir det för mycket vinstintresse riskerar man att driva skola för att skapa nöjda kunder. Och nöjda kunder betyder inte nödvändigtvis att eleverna lärt sig mycket. På så vis har skolan lite av en särställning i välfärden.

Läs mer om vad de olika fackförbunden tycker här.