Åsa Fahlén. Bild: Elisabeth Ohlson Wallin

fackligt Lärarnas Riksförbunds medlemmar kan tänka sig att gå ihop med Lärarförbundet – om rektorer utestängs och ett nytt förbund stannar kvar i Saco. Det visar en utredning från LR om en gemensam organisation.

Under många år har ett samgående mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund diskuterats. Medan Lärarförbundet tydligt drivit på för att gå ihop, har Lärarnas Riksförbund förhållit sig mer avvaktande.

På sin senaste kongress beslutade Lärarnas Riksförbund att utreda ett eventuellt samgående, och den utredningen presenteras idag, fredag.

Genom att fråga de egna medlemmarna visar utredningen att det finns två tydliga krav från deras sida om en gemensam organisation ska komma på fråga: dels att en sådan organisation blir kvar i Saco, där Lärarnas riksförbund – men inte Lärarförbundet – är medlemmar idag, dels att skolledare inte ska vara medlemmar i organisationen.

– Vårt förslag är – och det är ju lite kaxigt naturligtvis – att man inte kan organisera skolledare, säger utredaren Andreas Mörck.

Lärarförbundet organiserar i dag även rektorer, men inom Saco finns redan ett förbund för dem: Sveriges Skolledarförbund.

Vad beror det på att Saco-tillhörigheten är så viktig för era medlemmar?

– Även om man värderar Saco högt är det fortfarande 25 procent som inte vet vad de tycker. Det gör egentligen organisationstillhörigheten – Saco eller TCO – mindre viktig. Medlemmarna vill framför allt se sig som akademiker: att man både har ämneskunskapen och lärarkunskapen, och där har Saco mer akademisk tyngd, säger Andreas Mörck.

Utmaningarna i att fortsatt vara två fackförbund för lärare handlar om ökade kostnader, och att man är svagare i förhandling med arbetsgivare.

För Lärarnas riksförbund handlar det också, enligt utredaren, om att den modell för samverkan för att teckna kollektivavtal som man har haft med Lärarförbundet genom ett samverkansråd, inte ser ut att kunna bestå så länge till.

– Jag kan konstatera att vi inte är tillräckligt kraftfulla som avtalspart, för att kunna teckna kollektivavtal. Jag ställer frågan: kan Lärarnas Riksförbund bestå? Ja, men till ett högre pris, och mindre kraftfullt, säger Andreas Mörck.

Utredningen har ställt frågor till båda förbundens medlemmar, och kan visa att det finns en väldigt stor samsyn i hela lärarkåren om skolpolitiska frågor. Alla säger exempelvis nej till vinstdrivande skolor, vill ha betyg först i årskurs 6, ser på samma sätt på nationella prov och anser att dagens lönesystem är dåligt, då det till för stor del baseras på individuell lönesättning.

– Ja, bara 16 procent vill ha kvar dagens system. 30 procent vill ha lönetariffer och 50 procent vill ha blandat system. Det är en väldigt stark kritik, och det är nog första gången de siffrorna redovisats, säger Andreas Mörck.

Den här samsynen förvånade Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund:

– Jag blev glatt överraskad. För det är klart att är man hyfsat enig är det lättare att hitta något att arbeta vidare på tillsammans, säger hon.

Eftersom utredaren har arbetat självständigt med utredningen, ska Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse nu ta ställning till förslagen. En utmaning med att gå samman blir att Lärarnas Riksförbunds medlemmar känner så stark identifikation med de egna yrkesgrupperna, säger Åsa Fahlén.

– Alla säger i utredningen att vi skulle bli starkare avtalsmässigt med en gemensam röst, och det tycker jag är viktigt för en fackförening. Å andra sidan, lyfter utredningen att man vill känna samhörighet inom sitt förbund.

Tror du att förbundsstyrelsen kommer hålla fast vid de två kraven på Saco-tillhörighet och att inte organisera skolledare?

– Jag tror att det blir svårt att frångå, men jag vill inte säga att vi ställer krav.

Nu kommer Lärarnas Riksförbund kalla till ett möte med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund.

– Vi behöver sätta oss ned och se om det finns gemensamma förutsättningar för att gå vidare med den här frågan, säger Åsa Fahlén.

Utredningen föreslår att de tre nuvarande förbunden tillsätter en delegation som fram till den 15 maj ska utreda om det finns möjlighet att bilda två nya förbund: Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.