Skärmdump BB Sophia

Landstinget i Stockholm får hård kritik av överläkaren Anette Hein för att BB Sophia tilläts öppna: “Jag tycker det är märkligt att tjänstemän gör en annan bedömning än vi som är specialister”.

I och med TV4:s Kalla Fakta om dödsfallet på BB Sophia sommaren 2014 väcks återigen kritik mot den kontroversiella förlossningskliniken.

Anette Hein är överläkare på Danderyds sjukhus och var medlem i den referensgrupp som tillsattes av Stockholms läns landsting för att uppdatera regelboken för förlossningsvård – alltså vilka resurser som behövs där man ska driva förlossning. Enligt henne borde BB Sophia inte ha öppnat.

– Man kan inte peka ut en grupp föderskor och säga att för er är det riskfritt. Även för helt friska kvinnor kan det tillstöta allvarliga komplikationer, säger hon till Dagens Arena.

Frågan som utreddes var från början ”vilka är akutsjukhusets resurser för förlossningsvård”. Den ändrades till ”vad behövs för att bedriva förlossningsvård utanför akutsjukhus”. Men referensgruppens remissvar var att förutsättningarna för att driva förlossningsvård är att det ligger i anslutning till ett akutsjukhus.

– Ett akutsjukhus är organiserat för att ta hand om akuta situationer och de som jobbar där möter akuta situationer. Det handlar om att personalen upprätthåller sin kompetens för olika sjukdomstillstånd. Och så blir det inte om man arbetar bara med förlossningsvård, på BB Sophia, säger Anette Hein.

Hon menar att det fordras väldigt hög kompetens på en förlossningsklinik, också inom många olika specialiteter.

– Det som är utmärkande för förlossningsvården är att det kan inträffa situationer som är otroligt akuta, det är bland det mest akuta vi har. Det är därför vi har tryckt så hårt på att vi inte ska bygga in risker i förlossningsvården.

Anette Hein tycker också att det höga antalet hänvisningar till BB Sophia visar att mammorna i första hand sökt sig till någon av förlossningsklinikerna i anslutning till akutsjukhus. Och hon tror inte på landstingsrådet Ella Bohlins (KD) förslag att det behövs neutral information från landstinget för att föderskor ska söka sig till BB Sophia.

– Vi tycker att man ska flytta BB Sophias verksamhet till ett akutsjukhus. Jag tycker det är märkligt att tjänstemän gör en annan bedömning än vi, som är specialister. Om man tillåter förlossningsvård utanför akutsjukhus så är det enda rätta att informera patienterna om att det inte är samma säkerhet som att föda inom akutsjukhus, landstinget borde informera patienterna om att de infört en ny vårdnivå, säger hon.

Anette Hein tycker att man borde bygga där det är säkrast. Hon påpekar att till exempel Sankt Göran är ett centralt akutsjukhus utan förlossningsklinik.

– Ibland missuppfattar man våra argument och menar att vi är emot privat förlossningsvård. Det handlar inte om det, det handlar om att det ska ske på ett patientsäkert sätt. Vi har också välfungerande privat förlossningsvård på DS.