Diagrammet visar hur många kvinnor som respektive förlossningsklinik i Stockholm uppger att de har fått hänvisade till sig under mars till mars 2013/2014 samt motsvarande period 2014/2015.
Diagrammet visar hur många kvinnor som respektive förlossningsklinik i Stockholm uppger att de har fått hänvisade till sig under mars till mars 2013/2014 samt motsvarande period 2014/2015.

Under det första året som det kontroversiella BB Sophia har varit öppet har 808 föderskor hänvisats dit – trots att de velat föda någon annanstans. BB Sophia tar emot flest hänvisningar av alla kliniker.

Nästan en tiondel av Stockholms gravida kvinnor hänvisas till en annan förlossningsklinik än den de valt. Sedan den kontroversiella kliniken BB Sophia öppnade i mars förra året har antalet hänvisningar i Stockholm ökat med elva procent. Och de allra flesta kvinnorna hänvisas just dit.

Sammanlagt 808 kvinnor hänvisades till BB Sophia under klinikens första år på Stockholms förlossningsmarknad, visar siffror som Dagens Arena tagit fram. Tvåa på listan över hänvisningar kommer Karolinska sjukhuset i Huddinge då de tagit emot 386 föderskor under samma period.

Från och med mars 2014, då BB Sophia öppnade, till mars 2015, har totalt 2 582 kvinnor fött på kliniken. Det innebär att nästan en tredjedel av de som fött där alltså inte valt kliniken själva, utan blivit hänvisade dit.

Ett flertal experter har riktat kritik mot BB Sophia för bristande patientsäkerhet eftersom kliniken inte ligger i anslutning till en akutmottagning. De pekar på de stora riskerna det innebär att flytta svårt sjuka nyförlösta kvinnor med ambulans för att få adekvat vård.

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för förlossningsvården, tycker inte att det är problematiskt att så många hänvisas till BB Sophia. Att så stor andel av föderskorna inte själva valt att föda där tror hon beror på att folk inte känner till att BB Sophia finns som ett alternativ.

– Kliniken har varit igång i drygt ett år. Jag tror att det handlar om att man inte känner till vilka alternativ som finns, svarar hon i ett mejl till Dagens Arena.

– Många kvinnor väljer en klinik som ligger i anslutning till ett stort sjukhus för att hon vill ta det säkra före det osäkra. Det måste vara ett otroligt orosmoment att bli tvungen att föda på ett ställe man inte valt, säger Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Han påpekar att det inte behöver vara något negativt i sig att föderskorna hänvisas just till BB Sophia. Kliniken har fått väldigt goda omdömen. Men han menar samtidigt att det förmodligen känns extra otryggt för kvinnor som vill vara nära en akutmottagning.

– Det är helt oacceptabelt oavsett om vi har vårdval eller inte, säger han.

Ella Bohlin tror att en del av lösningen är ”neutral landstingsproducerad information”.

– Jag har föreslagit hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram ett neutralt informationsmaterial till alla mödravårdscentraler om vilka förlossningskliniker som finns i länet, skriver hon.