På över 500 svenska arbetsplatser råder så allvarliga brister i arbetsmiljön att skyddsombuden larmat Arbetsmiljöverket om att situationen är ohållbar. Det visar Dagens Arena granskning.

Bristande brandskydd, alldeles för långa arbetsdagar, ohållbart tunga eller många arbetsuppgifter, hög stress eller för lite personal. Det är några av anledningarna till att skyddsombud lämnar in en så kallad 6:6a-anmälan* till Arbetsmiljöverket.

En 6:6a-anmälan är ett sista rop på hjälp. Skyddsombudet har innan ställt krav på arbetsgivaren att åtgärda de allvarliga arbetsmiljöproblemen. Men om inget händer anmäler alltså skyddsombudet arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. En 6:6a-anmälan är så allvarlig att om arbetsgivaren inte gör något åt situationen får den betala stora vitesbelopp. Arbetsplatsen kan också tvingas stänga helt.

Dagens Arenas granskning av inkomna 6:6a-amälningar visar att det på över 500 svenska arbetsplatser råder så allvarliga brister i arbetsmiljön att skyddsombuden anmält sin arbetsgivare. Det är en kraftig ökning de senaste tio åren, år 2006 inkom 360 anmälningar.
66a totalt

Trenden med ökande antal anmälningar syns i princip i alla branscher. Räknat i antal anmälningar är ökningen som störst inom vård och omsorg – från 67 till 125 anmälningar per år. Även inom handeln har det skett en dubblering av antalet anmälningar.
66a pa bransch

Byggbranschen är den enda bransch där man kan se en tydlig minskning av antalet anmälningar. Där har de i princip halverats från 19 anmälningar år 2006 till 9 i fjol.

*Detta är en 6:6a-anmälan
När ett skyddsombud upptäcker brister i arbetsmiljön ska hen ställa krav på åtgärder från arbetsgivaren. Arbetsgivaren har då ett par veckor på sig att förbättra situationen. Om ingenting händer, i vissa fall efter upprepade krav från skyddsombudet, lämnar skyddsombudet en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.