Bild: Flickr/ COD Newsroom
Bild: Flickr/ COD Newsroom

På över 500 arbetsplatser är arbetsmiljön så ohållbar att skyddsombuden anmält sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Allra värst är det inom vård och omsorg, visar Dagens Arena granskning.

Skyddsombudens larm om ohållbar arbetsmiljö har ökat kraftigt de senaste tio åren. Det visar Dagens Arenas granskning av så kallade 6:6a-anmälningar* till Arbetsmiljöverket.

Ett skyddsombud lämnar in en 6:6a-anmälan när det är så stora brister i arbetsmiljön att nästa steg är stänga arbetsplatsen om arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att lösa situationen.

På över 500 arbetsplatser råder så allvarliga brister i arbetsmiljön att skyddsombuden anmält sin arbetsgivare. För tio år sedan var motsvarande siffra 360. Antalet anmälningar har ökat i princip alla branscher. Men inom vård och omsorg är ökningen som allra störst. År 2006 inkom 67 anmälningar till Arbetsmiljöverket – i fjol 125 stycken.

– Många handlar om arbetsbelastningen och att man tvingats till överbeläggningar. Det beror till stor del på underbemanning och att personalomsättningen är så hög bland vårdpersonal, säger Peter Burman, enhetschef region Syd på Arbetsmiljöverket.

66a pa bransch

I byggbranschen är trenden den omvända – här har antalet anmälningar minskat. Christer Roos, ombudsman ansvarig för arbetsmiljö på Byggnads, tror att det delvis beror på att skyddsombuden har minskad tilltro till Arbetsmiljöverkets inspektörer. Den bilden stämmer inte in på vård- och omsorgsbranschen enligt Peter Burman.

Arbetsmiljöverket lägger ett hot om vite på arbetsgivaren om den inte åtgärdar arbetsmiljöproblemen – vilket kan stå arbetsgivaren dyrt. Men trots hot om vite har Arbetsmiljöverket vitesförelägganden på ett flertal avdelningar som de inte kan avsluta. I de fallen har sjukhusen betalat vitet men inte åtgärdat arbetsmiljöproblemen när Arbetsmiljöverket följer upp anmälan.

– Att vi har vitesförelägganden som vi inte kan avsluta pekar på att sjukvården inte lyckas lösa arbetsmiljöproblemen trots att vi inspekterar. Då kan vi inte avsluta ärendet, säger Peter Burman.

Han menar att det är arbetsgivarnas ansvar att skapa attraktiva arbetsplatser, inte Arbetsmiljöverkets.

– För att komma till bukt med problemen måste arbetsgivarna få till en arbetsmiljö som gör att folk stannar kvar. Den höga personalomsättningen gör att de som kommer in får en tuffare situation, säger Peter Burman.

*Detta är en 6:6a-anmälan
När ett skyddsombud upptäcker brister i arbetsmiljön ska hen ställa krav på åtgärder från arbetsgivaren. Arbetsgivaren har då ett par veckor på sig att förbättra situationen. Om ingenting händer, i vissa fall efter upprepade krav från skyddsombudet, lämnar skyddsombudet en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.