Claes Thim, skyddsombud

55 döda, 31 972 arbetsplatsolyckor och 10 235 arbetssjukdomar. Det är vad valet den 9 september också måste handla om, skriver Claes Thim, elektriker och regionalt skyddsombud.

Arbetsmiljön är på många arbetsplatser riktigt bedrövlig och det måste bli bättre. Det är precis vad valet den 9e september handlar om. Jag vill inte gå tillbaka till de nedskärningar borgarna gjorde senast man hade makten.

Världsarbetsmiljödagen har precis passerat. Jag vill fortsätta utveckla arbetsmiljö framåt där vi med denna regering faktiskt har sett ökade anslag till arbetsmiljön. Dock tycker jag Socialdemokraterna borde vara betydligt offensivare i dessa frågor.

Går du in på Arbetsmiljöverkets hemsida så hittar du statistik från 2017.
55 döda, 31 972 arbetsplatsolyckor och 10 235 arbetssjukdomar talar sitt tydliga språk, vi gör inte tillräckligt!

Alla människor borde inse att skyddsombuden ute på arbetsplatserna är livsviktiga, det är de som står upp för sina kollegors arbetsmiljö, även när arbetsgivaren sätter sig på tvären. Svenskt Näringsliv vill ta bort dessa hjältar.

Jag vill behålla, utveckla och stötta skyddsombuden mer. Allt för många skyddsombud blir motarbetade eller till och med trakasserade.

Jag tycker det behövs fler arbetare som får vara med och fatta de beslut som faktiskt berör oss.

Jag själv vet exakt hur det är, när det blåser som mest ute på arbetsplatserna så behöver man hjälp. Det är inte lätt som enskilt skyddsombud att stå upp mot chefen. I min roll idag som regionalt skyddsombud på Elektrikerförbundet så får jag vara med och stötta dessa skyddsombud men tycker det behövs mer.

Jag är även ett skyddsombud som tagit steget in i politiken, detta då jag för en tid sedan insåg att vi bäst påverkar politiken bäst, genom att själva ta på oss politiska uppdrag.

Jag tycker det behövs fler arbetare som får vara med och fatta de beslut som faktiskt berör oss. Jag är elektriker och skyddsombud och kommer jag in i riksdagen så kommer jag göra mitt yttersta för att lyfta arbetsmiljöfrågorna högt upp på agendan.
Saker jag konkret tycker vi behöver göra:

* Stärka skyddsombuden – Skyddsombuden måste få mer utbildning och de regionala skyddsombuden på facket måste få tillträde till alla de arbetsplatser där det finns medlemmar men även där det saknas medlemmar för tillfället. Detta för att kunna stötta upp arbetsmiljöarbetet även där.

* Bort med otrygga anställningar – Grunden till bra arbetsmiljö är trygga anställningar och allmän visstidsanställning måste bort ur lagen om anställningsskydd. Det är enda anställningsformen där arbetsgivaren inte behöver motivera varför hen anställer dig på visstid. Otrygga anställningar leder till att många anställda inte vågar säga ifrån när du ser missförhållanden på arbetsplatsen.

* Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige – Företag som arbetar i Sverige ska konkurrera på lika villkor. Vid offentliga upphandlingar ska det alltid ställas krav på kollektivavtal för företag med anställda.
Dina och mina skattepengar ska inte gå till oseriösa företag.

* Arbetsmiljöverket måste få mer resurser så de kan anställa fler inspektörer – När skyddsombuden ringer om hjälp så ska de inte behöva vänta över en månad innan Arbetsmiljöverket har tid att komma ut. De måste bli till fler inspektörer som är ute på arbetsplatserna och sätter dit oseriösa företag.

* Företag som systematiskt fuskar med arbetsmiljö måste bort – Struntar du att följa arbetsmiljöreglerna så ska det kosta och det mycket. Sätter företagen det i system så tycker jag att man ska förlora sin rätt att lägga anbud vid offentliga upphandlingar.

Nu kanske inte jag själv kan förändra hela världen men jag ska göra allt som står i min makt.

Claes Thim är elektriker och fackligt aktiv i Elektrikerförbundet som bl.a. regionalt skyddsombud och har plats 34 på riksdagslistan i Stockholms län