Foto: Flickr/vonderauvisuals
Foto: Flickr/vonderauvisuals

Larmen om ohållbar arbetsmiljö har ökat kraftigt – men inte i byggbranschen. Alliansregeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket är ett av skälen. Rädsla för att bli av med jobbet ett annat.

På över 500 svenska arbetsplatser råder så allvarliga brister i arbetsmiljön att skyddsombud larmat Arbetsmiljöverket om att situationen är ohållbar. Det visar Dagens Arenas granskning av inkomna 6:6a-anmälningar* de senaste tio åren.

Ett skyddsombud lämnar in en 6:6a-anmälan när det är så stora brister i arbetsmiljön att nästa steg är stänga arbetsplatsen  om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att lösa situationen.

Anmälningarna om ohållbar arbetsmiljö har ökat kraftigt de senaste tio åren, från 360 år 2006 till 519 år 2015. Denna trend syns i nästan alla branscher. Men inte i byggbranschen – där har antalet anmälningar halverats.
66a pa bransch

En av förklaringarna är att Byggnads sedan 2013 har en förhandlingsmöjlighet i sina avtal som påminner om en 6:6a-anmälan. Det kan förklara en liten del av minskningen, men långt ifrån hela, menar Christer Roos, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Byggnads.

Alliansregeringens nedskärningar drabbade Arbetsmiljöverket hårt. Inspektörerna blev färre och fick fler branscher att bevaka – med tappad expertkunskap som konsekvens.

– Många skyddsombud har tappat tilltro till inspektörerna. De vittnar om att inspektörerna lyssnar mer på arbetsgivarna och lägger mindre vikt vid arbetstagarnas uppgifter, säger Christer Roos.

Christer Roos, Byggnads
Christer Roos, Byggnads

För en vecka sedan avslöjade Uppdrag granskning allvarliga brister vid bygget av Nordens största galleria Mall of Scandinavia. Skyddsombudet Claes Melkerson blev omplacerad på grund av att han varnat för farlig arbetsmiljö. Men trots rädsla för att bli av med jobbet stod han på sig.

Det är det inte alla som gör. Juridikdocenten Maria Steinberg vid Örebro universitet har i 30 år undervisat omkring 50 000 skyddsombud om arbetsmiljöfrågor. I tidningen Kommunalarbetaren berättade hon för ett par dagar sedan att skyddsombuden är räddare i dag än när hon började.

Arbetsgivarna drar sig inte för att göra sig av med skyddsombud som anses vara för obekväma. Det har skapat tystare arbetsplatser, säger hon till tidningen.

Christer Roos har inga belägg för att arbetsgivare säger upp fler obekväma skyddsombud – Byggnads har bara haft något enstaka ärende rörande skyddsombud som är rädda för att säga ifrån.

– Däremot blir det hårdare press för skyddsombuden ju mer pressade byggtiderna är. Ju kortare tid man har på sig att göra det förbyggande arbetet, desto större är risken att man missar något. Det är svårt när ritningarna kommer på tisdagen och jobbet ska göras på onsdagen, där får nog våra skyddsombud stå ut med en hel del, säger han.

*Detta är en 6:6a-anmälan
När ett skyddsombud upptäcker brister i arbetsmiljön ska hen ställa krav på åtgärder från arbetsgivaren. Arbetsgivaren har då ett par veckor på sig att förbättra situationen. Om ingenting händer, i vissa fall efter upprepade krav från skyddsombudet, lämnar skyddsombudet en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.