Bild: Flickr

Viktigt motdrag från de rödgröna partierna i partibidragsfrågan. Men tyvärr innebär det inte ett stopp för fifflet.

Moderaterna har det senaste årtiondet tagit emot i runda slängar 80 miljoner kronor i anonyma bidrag. En inte helt oviktig siffra när stöten ska sättas in i valkampanjerna.

Att Moderaterna är mycket motvilligt inställda till öppenhet om partifinansiering är därför inte särskilt märkligt.

Den lagstiftning som nu ligger på bordet för riksdagen att besluta om innehåller stora brister. Men Beatrice Asks departement har sugit på lagstiftningen så länge att det i praktiken inte är möjligt att genomföra några förbättringar av förslaget innan valet.

Trots korruptionsvarningar från EU-kommissionen och upprepad kritik från antikorruptionsorganet Greco kommer det alltså vara fullt möjligt att fiffla med partibidragen även framöver – och inte minst i årets val.

Lagen kommer exempelvis att gälla först från och med den 1 april. Det innebär att det i detta nu är fullt möjligt för partierna att ta emot hur stora bidrag som helst. Allmänhetens insyn mörkas också genom att namnen på de personer som har skänkt mer än 22 500 kronor inte ska vara offentliga. Det är en inskränkning jämfört med dagens frivilliga system. Lagen kommer också bara att omfatta partierna på central nivå – men inte på lokal och regional nivå. Detta öppnar för möjligheten att slussa in summor till den nationella kampanjen via partiets basorganisation.

Sett till det är de rödgröna partiernas motdrag i dag välkommet. En gemensam motion ska läggas med krav att partier som tar emot anonyma gåvor inte ska få ta emot partistöd. Med tanke på att Moderaterna varje år får ta emot runt 120 miljoner kronor i statligt stöd borde det väl vara ett utmärkt förslag för att sätta press på större öppenhet. Eller?

Tyvärr innebär förslaget att man i praktiken också accepterar det urusla förslag som nu ligger på bordet. Anta att ett parti säger ”fine då hoppar vi det statliga stödet”. Då blir det fritt fram att ta emot hur stora bidrag som helst från företag och privatpersoner. Är en sådan situation önskvärd?

Fler frågetecken finns: Hur ska en myndighet gå till väga för att bevisa om ett parti tagit emot anonyma bidrag eller inte? Hur tänker sig S, MP och V att det ska genomföras på ett rättssäkert sätt? Partibidragsnämnden som i dagsläget beslutar om det statliga stödet utifrån valresultat kommer knappast att vara rätt instans för att häva beslut om stöd. Då behövs domstolsprövning – hur tänker sig de rödgröna partierna att den processen ska se ut?

Att det blir ett stopp för anonyma bidrag – om man nu hittar en bra konstruktion för det – innebär dessutom att de övriga bristerna i det ursprungliga förslaget är kvar.

Lösningen på partibidragsfrågan finns med andra ord inte i den rödgröna motionen. Men likväl är det utmärkt att pressen på Moderaterna ökar och att frågan får den uppmärksamhet den förtjänar.

Moderaterna borde inte få ta emot anonyma tusenlappar från företag som Max eller Carema. Det hoppas jag att vi kommer ihåg när vi nu går in i valrörelsen. Sveriges medborgare har rätt att kräva ett genomlyst politiskt system.