Arbetsförmedlingens enhet som kontrollerar och straffar arbetslösa som missköter sig växer. Enheten blir nu myndighetens i särklass största – dubbelt så stor som den näst största enheten.

Den första mars i år infördes nya tuffa regler för de cirka 160 000 arbetslösa som är inskrivna i något arbetsmarknadsprogram och får aktivitetsstöd. Den som till exempel missar ett möte, lämnar in sin aktivitetsrapport för sent eller missköter sitt jobbsökande straffas med indragna ersättningsdagar.

Vid den femte förseelsen sänks ersättningen till grundbeloppet, 223 kronor per dag, vilket ligger under socialbidragsnormen. Beloppet stannar sedan på den låga nivån under hela den resterande arbetslöshetsperioden.

För att hantera alla sanktionsbeslut byggde Arbetsförmedlingen i början av året upp en ny kontrollenhet i Östersund, Enheten för ersättningsprövning. Myndigheten räknade med att behöva fatta beslut i ungefär 10 000–15 000 ärenden per månad, vilket en bemanning på 40 personer skulle kunna hantera.

I verkligheten visade sig antalet ärenden bli ungefär dubbelt så många. Och beslutstiderna har dragit i väg.

– Det kan dröja uppåt två månader innan vi hinner handlägga ett ärende. Det är alldeles för lång tid, säger Göran Åhman som är projektledare på Arbetsförmedlingen.

Myndigheten har nu anställt ytterligare 20 handläggare till enheten.

– Nu anställer vi 20 stycken till. Det beslutet fattades innan sommaren och de är på plats nu i september, säger Göran Åhman.

Med en bemanning på 60 personer blir Enheten för ersättningsprövning den överlägset största enheten inom Arbetsförmedlingen. Näst största enhet är Enheten för program och tjänster som har hand om alla myndighetens program och insatser. Den enheten har ungefär 30 anställda.