Arbetsförmedlingen bygger upp en ny kontrollenhet i Östersund som ska besluta om straff för arbetslösa som till exempel missar ett möte. Enheten med 40 anställda ska stå färdig när nya tuffa regler träder i kraft nästa år.

Den första mars nästa år införs en så kallad sanktionstrappa för arbetslösa som går ett arbetsmarknadsprogram och får aktivitetsstöd. Den som till exempel missar ett möte eller lämnar in sin aktivitetsrapport för sent straffas med avstängning från ersättningen i upp till 45 dagar. Vid den femte förseelsen sänks ersättningen till grundbeloppet, 223 kronor per dag.

Totalt omfattar de nya reglerna ungefär 170 000 arbetslösa som är inskrivna i något arbetsmarknadsprogram. Arbetsförmedlingen räknar med att behöva fatta mellan 10-15 000 sanktionsbeslut varje månad. För att hantera alla ärenden byggs nu en ny kontrollenhet upp med 40 anställda i Östersund.

– Att utreda och fatta beslut om eventuella sanktioner blir en ny och viktig uppgift för Arbetsförmedlingen. Därför inrättar vi en central enhet för att hantera dessa beslut snabbt, enhetligt och rättsäkert, säger generaldirektör Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande.

Ingen vet hur många straff som den nya kontrollenheten kan komma att behöva besluta om. 40 anställda är förmodligen lågt räknat och enheten kan komma att svälla.

– Vi börjar lite försiktigt. Det är möjligt att det kommer behövas mer personal och vi har en reservplan för att snabbt kunna skruva upp dimensioneringen. Men det är väldigt svårt att göra någon prognos, säger Göran Åhman, projektledare på Arbetsförmedlingen.

Redan förra året infördes en liknande sanktionstrappa för de cirka 100 000 arbetslösa som får ersättning från a-kassan. Beslut om eventuella sanktioner tas i det fallet av a-kassorna själva. Totalt har den nya arbetsuppgiften tvingat a-kassorna att anställa ytterligare 90 personer, enligt Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO.

– Det är alltid svårt att göra de här bedömningarna. Men de som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska program har vi ganska tät kontakt med och då gör vi bedömningen att de inte missar ett möte lika ofta. Ja, vi tror att det händer mindre av den är typen av förseelser än bland de som har a-kassa, säger Göran Åhman.