Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen.

hyresrätter Stärk hyresgästers möjlighet att kunna stoppa hyreshöjningar på 40–60 procent vid renoveringar. Det föreslog en utredning förra året. Men regeringen lägger inte fram någon proposition innan valet.

– Det är tragiskt att det inte blir någon proposition, och jag antar att justitieministern har gjort bedömningen att det här inte skulle gå igenom riksdagen, säger Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen.

Samtidigt säger hon att hon är glad att utredningen ens tillsattes, efter att Hyresgästföreningen kämpat för en sådan i åtta år.

Utredningen »Stärkt ställning för hyresgäster« tillsattes 2015 av Morgan Johansson (S), då migrationsminister, och dåvarande bostadsministern Mehmet Kaplan (MP), och utredaren presenterade sina förslag för nästan exakt ett år sedan.

Bakgrunden var det fenomen som kommit att kallas »renovräkningar«, det vill säga att hyresgäster tvingas bort efter omfattande renoveringar till exempel i samband med stambyte, eftersom de inte har råd att bo kvar efter hyreshöjningar.

Förslagen presenterades utan någon särskild uppmärksamhet, och utan presskonferens.

Utredaren och MP-politikern Agneta Börjesson föreslog bland annat att ju mer omfattande renoveringar och ju större hyreshöjning som föreslås av hyresvärden, desto större rätt till inflytande bör hyresgäster få.

– Om det är hyreshöjningar över 50 procent har vi sagt att hyresgäster ska ha möjlighet att välja mellan enklare renoveringsalternativ, sa Agneta Börjesson till Dagens Arena då.

Remissrundan avslutades i början av hösten. Utredningens förslag mötte skarp kritik från flera remissinstanser, inte minst hyresbolag som ansåg att förslaget riskerade att leda till långa tvister och hota deras möjlighet att genomföra renoveringar. Men det fanns även remissinstanser som tyckte att förslaget inte gick tillräckligt långt för att hindra att folk skulle tvingas flytta vid renoveringar, bland andra Pensionärernas riksorganisation, PRO, och Chalmers tekniska högskola, vilket Hem & Hyra rapporterade om.

Även allmännyttiga hyresbolag, som säger sig arbeta aktivt med att ha dialog med hyresgäster och att undvika för stora hyreshöjningar vid renoveringar, har haft invändningar mot utredningens förslag.

– Om det blir en lagreglerad process kommer fler hyresgäster vilja ha sin sak prövad, och vi riskerar att förlora pengar med väntande processer, sade Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen under ett seminarium i Almedalen förra året.

Nu visar det sig alltså att regeringen inte lägger fram något förslag baserat på utredningen före den här mandatperiodens slut.

Joanna Abrahamsson, pressekreterare vid Justitiedepartementet, ger en allmänt hållen förklaring i ett mejl till Dagens Arena:

»Förslagen i betänkandet aktualiserar flera komplicerade frågor, vilket också har belysts av olika remissinstanser. Någon proposition är mot denna bakgrund inte planerad att lämnas till riksdagen under mandatperioden. Frågorna bereds vidare inom Regeringskansliet.«

Hyresgästföreningen kommer att fortsätta driva på för ett lagförslag i valrörelsen. De vill dessutom se skattefria underhållsfonder och förändrat rot-avdrag som ska göra det billigare att renovera hyresrätter.

– En av våra valfrågor att ingen ska tvingas flytta, och vi ska avkräva svar från politikerna. Vi tycker att de ska berätta för människor som måste flytta efter 20–30 år i samma bostad varför de ska tvingas till det. Hade man accepterat att villaboende tvingats flytta? säger Marie Linder.

Litar du på att det blir ett lagförslag om det till exempel blir en borgerlig regering efter valet?

– Vi får se till att kämpa för att få igenom det här oavsett regering.