HYRESRÄTTER Vid upprustningar av hyresrätter som innebär stora hyreshöjningar, har de boende ofta varit nästan chanslösa i att hävda sina intressen. En utredning som överlämnades till Morgan Johansson i dag vill ändra spelplanen och ge mer makt åt hyresgäster.

Det var dåvarande miljöpartistiske bostadsministern Mehmet Kaplan som tillsatte utredningen kallad Stärkt ställning för hyresgäster. Bakgrunden var det fenomen som kommit att kallas ”renovräkningar”, det vill säga att hyresgäster tvingas bort efter omfattande renoveringar till exempel i samband med stambyte, eftersom de inte har råd att bo kvar efter hyreshöjningar.

Att hyrorna stiger med 40–60 procent efter upprustningar har inte varit ovanligt. Både Hyresgästföreningen och grupper av boende i hyreshusområden över hela landet har protesterat mot fenomenet och enskilda upprustningar.

– Den kartläggning vi har gjort av utfallen av tvister i hyresnämnd och Svea hovrätt, visar att hyresvärden i princip alltid får rätt att genomföra renoveringar utan att hänsyn tas till hyresgästernas invändningar, säger utredaren Agneta Börjesson, till vardags riksdagsledamot för MP

Utredningen som offentliggörs i dag föreslår nu förändringar i reglerna för hyresgästinflytande vid renovering och ombyggnation. Syftet är att stärka hyresgästers möjlighet att påverka hur och i vilken omfattning renoveringar ska ske, och att öka tryggheten i boendet genom ett starkare besittningsskydd.

Agneta Börjesson säger att ju större renoveringen är, desto större inflytande ska hyresgästen kunna räkna med att få. “Att påverka” kan därför ha lite olika betydelse beroende på om det rör sig om en total köks- och badrumsrenovering, med ny inredning och högre standard, eller om det handlar om att byta ut fönster exempelvis.

Vad innebär påverka när det rör sig om större renoveringar med höga hyreshöjningar?

– Det här upp till hyresnämnden att bedöma, men om det är hyreshöjningar över 50 procent har vi sagt att hyresgäster ska ha möjlighet att välja mellan enklare renoveringsalterntiv. Om hyreshöjningen är mellan 25 och 50 procent säger vi att vi rekommenderar att man erbjuder alternativ där man kan välja lägre standard, säger Agneta Börjesson.

Hyresgästerna kan hittills inte sägas ha fått något »reellt inflytande« över åtgärder under renovering, i annat fall än när det rör sig om lyxåtgärder. Därmed kan lagändringen från 2002 som syftade just till att stärka hyresgäster inflytande inte sägas ha fått något egentligt genomslag.

Utredningen föreslår nu att man vid beslut om tillstånd att genomföra renoveringar ska ta hänsyn till om förändringen är skälig för hyresgästen, i motsats till idag när det heter att en höjning kan genomföras om den inte är oskälig.

Vidare föreslås tre punkter som Hyresnämnden särskilt ska ta hänsyn till vid bedömning av om en hyreshöjning är skälig.

– Vi gör en tydligt vägledning för vad det är hyresnämnderna ska beakta. Den blir tydlig. Man ska ha kunnat påverka situationen och hyresökningen ska vara rimlig i förhållande till renoveringen. Och ska ske i enlighet med god sed.

Dessutom ska kraven på att ge information till hyresgäster stärkas, så att de har lättare att ta tillvara sina intressen i förhandlingar med fastighetsägaren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.