Protester utanför kommunhuset i Umeå/ ETC 2017-06-16

KOMMUNPOLITIK Under slutna former har Umeå kommun sålt 1600 lägenheter ur allmännyttan. Sekretessen har varit en nödvändighet för att inte skrämma bort kunder, säger kommunstyrelsens ordförande.

Trots protester från boende röstade kommunfullmäktige i Umeå under måndagen igenom att sälja 1 600 lägenheter till det privata bostadsbolaget Heimstaden. Värdet av försäljningen skrivs till 1,1 miljarder kronor och pengarna ska enligt kommunen användas till att bygga nya äldreboenden.

Försäljningen är dock inte okontroversiell. Planerna på att sälja har funnits sedan i början av året, men processen har behandlats med sekretess av Socialdemokraterna. Till ETC Umeå förklarar kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) att den slutna processen varit nödvändig för att inte skrämma bort spekulanter.

– Jag tror inte att vi hade kunnat få så många intressenter om vi hade haft demonstranter utanför huset, säger Lindberg.

Det är inte bara media och allmänheten som hållits ovetande. När  det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden kallades till sammanträde, hade flera av styrelsemedlemmarna ingen aning om att de skulle besluta om en miljardaffär

–Jag hör att Socialdemokraterna har haft uppe frågan om försäljning i sin grupp sedan februari, men vi andra i styrelsen förväntas fatta beslut utan underlag och utan tid, säger Bore Sköld till ETC Umeå.

Hyresgästföreningen i Västerbotten motsätter sig försäljningen. Något man också man framfört i ett offentligt brev till kommunfullmäktige.

– Det är viktigt att komma ihåg att vissa bor hos allmännyttan gör det för att de inte har något annat val. Nu säger man från politiskt håll att man ska bygga nytt och fylla på kvoten. Det är viktigt att denna process går fort och att det sker man det sker innan man väljer att sälja igen, säger Kerstin Granberg Lundgren, ordförande Hyresgästföreningen Södra Västerbotten.

Hyresgästföreningen riktar sig också till Heimstaden, en Hyresvärd som Hyresgästföreningen tidigare utsett till Sveriges värsta, och uppmanar dem att till att tillämpa den modell för hyressättning som finns i Umeå.

– Det vi vet är att de inte kommer omvandla lägenheter till bostadsrätter. Sen har Heimstaden lovat att inga förändringar ska ske för hyresgästerna. Blir det så får man vara nöjd. Sen kan man fråga sig varför de skulle vara intresserade av ett gammalt bestånd som står inför omfattande renoveringar, ifall de inte tilläts att förändra någonting, säger Granberg Lundgren.

I lördags startades Folkinitiativet mot Utförsäljning i Umeå, sedan dess har man fått över 2000 namnunderskrifter. Johan Örestig satt under gårdagen på kommunhuset och följde diskussionen i kommunfullmäktige. Han förvånades över att ingen av de ansvariga politikerna ville besvara några frågor om hanteringen av ärendet.

–Nu när man har genomfört den här kuppen i fullmäktige besvärar man sig inte ens om att bemöta den kritik som har förts fram. Man framhåller bara att det här är ekonomiskt nödvändigt och att vi inte kan vänta längre, detta utan att lägga fram några egentliga argument för att det skulle stämma. Jag tycker att det kan krävas mer när man faktiskt gått till val på att på att man inte skulle sälja ut delar av allmännyttan, säger han.