T.v Susanna Skogsberg, Hyresgästföreningen och t.h. Chris Österlund, Botkyrkabyggen.

ALMEDALEN17 Allmännyttiga Botkyrkabyggen och Gavlegårdarna har god erfarenhet av att renovera lägenheter med stort inflytande från hyresgäster och måttliga hyreshöjningar. Men de vill inte ha några stärkta rättigheter för hyresgäster i lag, som en utredning föreslår.

Under våren presenterade regeringens utredare ett förslag om att stärka ställningen för hyresgäster vid större renoveringar, och särskilt dem som riskerar leda till kraftiga hyreshöjningar.

Förslaget innebär att befintlig lag stärks, eftersom utredaren, riksdagsledamoten Agneta Börjesson (MP), konstaterar att lagens intention inte uppfylls i dag. Det här tar sig uttryck i att hyresvärdar fått ett oproportionerligt stort inflytande i förhållande till hyresgästerna när det gäller tvister om hur omfattande renoveringar ska bli, och hur mycket hyresökning det ska innebära.

Utredningens förslag var utgångspunkt för en diskussion i Almedalen i veckan, arrangerad av Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, SABO.

SABO konstaterar att runt hälften av Sveriges allmännyttiga hyreslägenheter har stambytts, och att det för tillfället råder kapacitetsbrist i byggbranschen, alltså bland annat brist på personal, vilket höjer byggkostnaderna.

– Det gör också att man har gått ifrån de stora renoveringarna, för att istället börja lappa och laga, säger Petter Jurdell, enhetschef för fastighetsutveckling på SABO.

Två allmännyttiga bolag, som genomfört renoveringar med måttliga hyreshöjningar, var inbjudna till samtalet: Botkyrkabyggen från Botkyrka kommun utanför Stockholm och Gavlegårdarna, som är verksamma i Gävle.

För Botkyrkabyggen är det omöjligt att höja hyrorna drastiskt om man vill ha kvar sina hyresgäster, vilket bolaget vill, sade Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen. Till det kommer att 80 procent av beståndet är miljonprogram som ännu inte har renoverats.

– Man måste tänka nytt i en stadsdel där många inte klarar högre hyror, sade Chris Österlund.

Botkyrkabyggen valde att genomföra ett pilotprojekt på Krögarvägen i Fittja, där hyresgästerna fick uppge vad de var nöjda och inte nöjda med i sin lägenhet. Det framgick till exempel att fönstren drog, men att många var nöjda med sina kök. I slutänden blev det så att alla fick renoverade badrum, eftersom hyresvärden ansåg att det var nödvändigt, men köken behölls för de som ville det. Nya tapeter blev ett tillval till högre pris.

– Slutligen landade vi på hyreshöjningar på 20 procent, vilket är mycket för våra hyresgäster, men det håller sig inom rimlighetens gräns, säger Chris Österlund.

Gavlegårdarna arbetar på ett liknande sätt när de ska genomföra stambyten. De är dessutom måna om att starta en dialog tidigt med hyresgästerna.

– Vi har haft en kille som jobbat heltid och gått runt och pratat och fikat med hyresgäster, sade Cathrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna.

I Gävle har renoveringarna inom allmännyttan kommit betydligt längre; 70 procent av 14 000 lägenheter har renoverats.

Även Gavlegårdarna har försökt anpassa nivån på standardhöjning efter hyresgästens önskemål, och de försöker bevara befintlig inredning och stil på lägenheten.

– Vi lägger ny 60-talsmosaik, vi river inte ut bra kök och man får välja på tre nivåer om hur man vill ha badrummen,säger Catrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna.

Resultaten för bägge bolagen är att renoveringarna har haft brett stöd från hyresgästerna, och har genomförts utan konflikter. Däremot är de bägge bostadsbolagen kritiska till utredningsförslaget om att stärka inflytande för hyresgäster.

– Om det blir en lagreglerad process kommer fler hyresgäster vilja ha sin sak prövad, och vi riskerar att förlora pengar med väntande processer, sade Chris Österlund och fick medhåll av Cathrine Holgersson.

På frågan från moderatorn om det är rimligt att graden av inflytande för hyresgäster kopplas till hur stor hyreshöjning som planeras, svarar Gavlegårdarnas vd nej.

– Jag tror vi måste ha den här affärsmässiga delen med oss. Vi måste ju få lönsamhet i affären, sade Cathrine Holgersson.

Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg undrade i sin tur om de bägge vd:arna hade läst utredningen.

– Jag tror att ni har fel, jag tror att ni jobbar på det sättet lagstiftaren vill att ni ska jobba på så det blir ingen skillnad för er del. Det kan möjligen bli några fler tvister i hyresnämnden i början.

Enligt henne tar lagstiftningen sikte på en annan typ av fastighetsägare, som gärna höjer hyrorna upp emot 60 procent om de kan.

– Det handlar om fastighetsägare som inte vill lyssna, som vill riva ut allt och sätta in enklare material för att höja hyran. Det tänket är inte heller okej ur en miljöaspekt, sade Susanna Skogsberg.

Även om Gavlegårdarna och Botkyrkabyggen kunnat renovera delvis enligt hyresgästernas önskemål och utan alltför stora hyreshöjningar, menar Petter Jurdell från SABO att det exempelvis inte alltid är möjligt att behålla befintliga kök vid stambyten.

– Vi har sett vissa ställen där det är svårt att behålla platsbyggda kök när man ska komma åt stammar, sade han.