Januaripartierna presenterar uppgörelse kring arbetsrätten 7 juni. (Bild: Regeringskansliet)

nyhet Företagarna och Småföretagarnas Riksförbund är besvikna på hur de tre utredningarna om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har skötts. De har inte fått komma till tals i processen, menar de.

Intresseorganisationen Företagarna riktar skarp kritik mot att de inte har varit involverade i arbetet med de tre utredningarna från arbetsmarknadsdepartementet som presenterades den 7 juni.

– Det finns ett stort legitimitetsunderskott i förslagen, säger Erik Ageberg, Företagarnas expert på socialförsäkringar och arbetsmarknad.

Utredningarna föreslår en ny arbetsrätt och ett omfattande omställnings- och studiestödssystem för etablerade på arbetsmarknaden. Även egenföretagare är en del av målgruppen

– De attraktiva sakerna i förslagen är kopplade till kollektivavtalen. Jag förstår att det blivit så då det är arbetsgivare och fack med kollektivavtal som ligger bakom. Men regeringen har ju haft en chans att ta in synpunkter från oss och andra som företräder företag utan kollektivavtal, men man har visat att man inte har varit intresserade, fortsätter Erik Ageberg.

Hur har det ointresset visat sig?

– Vi har ställt vår expertis till förfogande till departementet och meddelat att vi skulle kunna bistå dem i arbetet, men jag tror inte ens att de har svarat. Det är märkligt då hela ambitionen med arbetet i grunden har handlat om att få de mindre företagen att växa.

Erik Ageberg, Företagarna

 

Han och organisationen, som företräder 60 000 företagare, är ännu inte färdiga med sin analys av de relativt nyligen lagda förslagen.

– Vi befarar att det blir ytterligare en förmån som det är svårt för företagare att dra nytta av. Vi vet att företagare inte utnyttjar socialförsäkringarna så mycket, till exempel sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen, då man har svårt att vara borta från sitt jobb. En annan aspekt är att det är otroligt svårt för myndigheter att förstå företagares villkor. Vad är det som säger att det inte blir så även nu, säger han.

Företagarna företräder dels den enskilde företagaren och deras intresse av att kunna dra nytta av de nya stöden, men de företräder också småföretagare som är arbetsgivare, inte minst då deras medlemmar i snitt har tre till fyra anställda. Ur det sistnämnda perspektivet är de nya rättigheterna till studier och kompetensutveckling för arbetstagarna inte enbart positiva, enligt organisationens sätt att se på saken.

– Det är svårt att hitta kompetent arbetskraft i dag. Om en person försvinner i ett år är det ju 25 procent av arbetskraften som är borta och det kan slå mot produktiviteten. Visst, redan i dag kan man vara ledig för studier, men detta är ytterligare en ledighetslagstiftning, och den ger högre ersättning är tidigare.

Som svar på kritiken av hur arbetet gått till skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks pressansvarige Jennie Zetterström att utredarna har haft ett uppdrag som gått ut på att även föra en dialog med företrädare för små och medelstora företag, samt andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden.

– Utredningarna har haft möten med flera olika parter på arbetsmarknaden, från arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan inklusive företrädare för företag utan kollektivavtal. Organisationerna har även haft möjlighet att skicka in sina synpunkter till utredningarna, skriver Jennie Zetterström.

Hon framhåller också att företrädare för företag utan kollektivavtal, till exempel organisationerna Företagarna och Småföretagarnas Riksförbund, nu finns på remisslistan.

Småföretagarnas Riksförbund är likt Företagarna en intresseorganisation för mindre företag och säger likt sin konkurrentorganisation att de inte har haft kontakt med utredarna inför förslagen i de aktuella utredningarna.

– Vi har inte blivit inbjudna till att komma med synpunkter eller varit med i något samråd i samband med dessa tre utredningar. Däremot hade vi kontakt med politiker inför den tidigare LAS-utredningen, Toijerutredningen, som kom för ett år sedan, säger Mattias Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Småföretagarnas Riksförbund.

Helst skulle Småföretagarnas Riksförbund ha sett att de blev inbjudna till någon form av samrådsmöte i samband med det senaste utredningsarbetet.

– Det är större sannolikhet att bli lyssnade på då, än om man får yttra sig först då förslagen kommit på pränt.

Är det inte förståeligt att arbetsmarknadsdepartementet lyssnat mest på de kollektivavtalsbärande parterna här, då lagarna i mångt och mycket berör kollektivavtalen?

– Till viss del, men det är en ganska stor andel av småföretagarna som står utanför kollektivavtalen och arbetsgivarorganisationerna. Arbetsmarknaden förändras och många kommer att växla mellan att vara arbetstagare, kombinatör eller att vara företagare på heltid. Vår bild är att utredarna inte tagit hänsyn till detta fullt ut. Vi håller på att analysera utredningarna. Hittills är vår uppfattning att vi nog skulle kunna tillföra ytterligare dimensioner till de här frågorna om vi blivit inbjudna för en dialog.

Fackförbundet Unionens klubb för egenföretagare i Stockholm har inte heller de varit med i diskussionerna som föregått förslagen. Detta är kanske inte så förvånande då klubben startade först i januari 2021. Dess klubbordförande Hans Björkman, som företräder företagare utan anställda som är med i Unionen, är i grunden positiv.

– Generellt sätt är detta väldigt bra, och så även för egenföretagare. Att det går att vara proaktiv här och kompetensutveckla sig innan det går så dåligt att det blir konkurs är jättebra, säger klubbordföranden Hans Björkman.

Han och medlemmarna är mycket fokuserade på kompetens- och utbildningsfrågor, berättar han. Han tror att diskussionerna om det föreslagna omställningsstödet kommer att ligga högt på dagordningen för klubben under året som kommer.

– Vi är en av de grupper där det är viktigast att under rimliga villkor kunna utveckla sin kompetens, säger han.

Läs mer: Över 5 000 företagare väntas söka omställningsstöd varje år