Bild: Pixabay

Nyhet Arbetsmarknadsdepartementet räknar med att drygt 5 100 egenföretagare årligen kommer att söka det nya omställningsstudiebidraget på upp till cirka 20 000 kronor. Men gruppen får inte det mest generösa stödet.

I det nya huvudavtalet och den lagstiftning som stöttar avtalet sjösätts en enorm kompetenssatsning. De som bedöms vara i behov av att stärka sin ställning på arbetsmarknaden får möjlighet att studera under ett år till mycket bättre ekonomiska villkor än tidigare.

Även egenföretagare har rätt till det statliga stödet. Enligt arbetsmarknadsdepartementets utredares uppskattningar kommer cirka 5 150 egenföretagare att söka stödet varje år, varav cirka två tredjedelar kan antas bli beviljade finansieringen.

Men egenföretagarna går miste om det förmånliga kompletterande studiestödtillägget som facken och arbetsgivarna kommit överens om att de via sina omställningsorganisationer ska komplettera det statliga stödet med. Denna del av stödet ska gälla dem som arbetar med kollektivavtal.

Det hjälper inte om egenföretagaren är med i facket och har ett aktiebolag som har tecknat kollektivavtalsformen hängavtal, vilket vissa fackförbund marknadsför som ett sätt att relativt billigt spara till sin pension och att på ett förmånligt sätt få tillgång till vissa försäkringar. Kostnaden är 200 kronor plus försäkringsavgifterna och själva pensionssparandet.

En av dem som hade hoppats att egenföretagare skulle kunna kvalificera sig till det högre stödet är Hans Björkman, ordförande för Unionen Egenföretagares Stockholmsklubb. När han får höra att det inte blir så blir han besviken.

– Det är förstås bra att vi omfattas av grundstödet, men att inte betraktas som likvärdig med andra som har kollektivavtal, det är ju för djävligt.

Han har tecknat hängavtal för sitt aktiebolag utan anställda och skulle gärna se att han och de andra medlemmarna i klubben med denna form av kollektivavtal, fick samma rättigheter som de anställda i det nya systemet.

– Ju mer lika villkor som för de anställda desto bättre. Annars blir det lite grann som att man är andra klassens medborgare. Men det är väl ett tecken på att gruppen egenföretagare inte har tillräckligt starka företrädare.

Att egenföretagare missar det högre stödet även om de är med i facket och har tecknat hängavtal beror på att det nya huvudavtalet bygger vidare på hur omställningsorganisationerna i dag förhåller sig till dem som driver företag.

Enkelt uttryckt kan man säga att Trygghetsrådet och andra omställningsorganisationer bara hjälper dem som blir uppsagda av arbetsbrist. Om du äger ett bolag anses du inte kunna säga upp dig själv på grund av arbetsbrist. Unionen skriver på sin webbplats varför det är så när det gäller dagens omställningsstöd. Det beror på att ”du som egenföretagare i stor utsträckning själv kan påverka uppsägningar på grund av arbetsbrist”.

Att det nya huvudavtalet innebär omställningsstöd även till dem som inte är uppsagda har alltså inte ändrat på denna grundsyn. PTK:s ansvarige för avtal och villkor Helena Hedlund skriver till Dagens Arena att det nya huvudavtalet inte tänkt att ändra på vilka som får stöd av omställningsorganisationerna.

För att stödet ska fungera bra för företagare vill Hans Björkman att man får tydlig information om vilka nivåer som gäller.

– Det handlar om att få reda på vad som gäller. Hur mycket kan betalas ut?

Det andra som blir viktigt att det finns utbildningar som motsvarar behoven, och att utbildningens form passar dem med eget företag, anser han.