Sverige är i stort behov av en skattereform som tar bort den ekonomiska obalansen mellan hyresrätt, bostadsrätt och egnahem. Det anser SABO, allmännyttans intresseorganisation, som under kongressen varnade för att bristen på nya hyresrätter får en negativ effekt på svensk tillväxt.

– Eftersom vårbudgeten presenterades dagen innan kongressens öppnande och den inte innehöll några förbättringar för hyresrätten, gjorde kongressen det här uttalandet. Sverige tappar i tillväxt varje dag för att det inte byggs hyresrätter där jobben finns, säger Leif Jakobsson, ordförande (S) i SABO:s styrelse.

Hyresrätten är i dag en dyrare boendeform än exempelvis bostadsrätten. Att bo i en nybyggd hyreslägenhet är i snitt 2000 kronor dyrare än att bo i en nybyggd villa eller bostadsrätt. Obalansen mellan de olika boendeformerna har ökat som en följd av de senaste årens förändringar i skatte- och subventionssystemen. Några av de genomförda förändringarna är fastighetsskatten, slopade stöd till nyproduktion och ombyggnad av hyreshus och rotavdrag för privatpersoner som äger sin bostad.