Stockholms usla bostadsmarknad har skapat en motström bland unga. Drygt 15 000 personer mellan 20 och 30 år flyttar från huvudstaden varje år. Det skriver Dagens Nyheter.

Allt inräknat är inflyttningen till Stockholmsregionen väldigt mycket större än utflyttningen. Men de senaste tio åren har antalet utflyttare bland unga ökat, och en anledning är svårigheten att få tag på en bostad. Samtliga 26 kommuner i länet uppger att de har bostadsbrist, och nästan alla när det gäller små hyresrätter – den typ av bostad unga framför allt efterfrågar.
– Det är ett tillväxtproblem att Stockholm inte kan erbjuda billiga bostäder till unga, säger Thomas Niedomysl, docent i kulturgeografi vid Institutet för framtidsstudier.

Läs också nätverket Yimby:s text om bostadsbristen i Stockholm här.