Mindre än hälften av 20- till 27-åringarna i Stockholms län har egen bostad, och andelen sjunker för varje år. Det skriver Dagens Nyheter, som tagit del av siffror från Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen undersöker vartannat år hur unga vuxna i Sverige bor. Den senaste undersökningen visar att det blir allt svårare för ungdomar att hitta bostad i hela landet – men också att Stockholms län sticker ut. För första gången bodde mindre än hälften av ungdomarna där – 46 procent – i egen bostad.

Siffrorna visar också att andelen unga som bor i hyresrätt sjunker allra mest, från 29 till 19 procent på tio år.
– Där ser vi ett klart samband med ombildningen till bostadsrätter. Om det bara byggs bostadsrätter och dyra hyresrätter kommer det att bli ännu svårare för de unga, säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen Region Stockholm.