Bild: stockh.xchng

Regeringens förslag om privatuthyrning ratas av remissinstanserna. Det visar en genomgång som Hem & Hyra har gjort.

Regeringens förslag om andrahandsuthyrning får hård kritik från flera remissinstanser. Det visar en genomgång som tidningen Hem & Hyra har genomfört.

Förslaget om utökat avdrag vid privatuthyrning lanserades av alliansregeringen som en av få nyheter inför den ekonomiska vårpropositionen 2012. Med förslaget höjs schablonavdraget vid uthyrning av bostad från dagens 21 000 kronor till 40 000 kronor. Men det är inte ett avdrag som har gått hem hos remissinstanserna.

Skarpast i kritiken är företrädare för ungdomar och studenter. Flera universitet uttrycker en oro för ojämlik hyressättning och varnar för ökad otrygghet.

Men kritiken kommer även från tunga remissinstanser som Konsumentverket, Svea Hovrätt och Länsstyrelsen, enligt den sammanställning som Hem & Hyra har gjort:

Konsumentverket: Svårt att kontrollera hur många bostäder en person hyr ut. Komplicerat regelverk. Risk för att folk skjuter upp försäljning av bostäder och i stället hyr ut, vilket leder till minskat utbud och högre priser.

Länsstyrelsen: Åtgärderna kommer bara att påverka bostadsmarknaden marginellt – och bara inom vissa segment. Dåligt underlag och analys. Det behövs andra åtgärder.

Svea hovrätt: Innebär att det skapas två marknader för andrahandsuthyrning, vilket gör regelverket komplext och mindre överblickbart.