Bostadsbristen ökar i Sverige. I 60 procent av de svenska kommunerna råder bostadsbrist, enligt siffror från Boverket. Samtidigt fortsätter flera kommuner att sälja av allmännyttan. De som förlorar mest på bostadsbristen är unga, äldre och stora barnfamiljer.