Isabella Lövin (MP), Per Bolund (MP) och Annika Wallenskog, SKL.

vårändringsbudget På onsdag presenterar regeringen sin vårändringsbudget, men många förslag har redan blivit offentliga. Det handlar bland annat om besparingar på äldreomsorg och yrkesutbildning, för att finansiera andra satsningar.

 När finansminister Magdalena Andersson (S) förra veckan presenterade regeringens ekonomiska prognos, nämnde hon att besparingar väntade i vårändringsbudgeten:

– M-KD-budgeten innehöll skattesänkningar för 20 miljarder. Därför är vår bedömning att utrymmet för ofinansierade reformer är nästintill obefintligt.

Dagens Industri rapporterade igår om besparingar på totalt minst 2,7 miljarder kronor. De fördelas bland annat på äldreomsorgen (310 miljoner kronor), utbildningssatsningar (730 miljoner), bistånd (700 miljoner) och näringspolitik, motsvarande 250 miljoner. Regeringen bekräftar för Dagens Arena att uppgifterna i Dagens Industri stämmer.

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, är osäker på vilket område neddragningen inom äldreomsorgen gäller. Hon påpekar att den här besparingen kommer i ett läge där ett annat riktat statsbidrag just har försvunnit.

– Det är ett extra stöd för ökad personaltäthet i äldreomsorgen som låg från den tidigare regeringens riktade satsningar som nu tagit slut, efter att ha förlängts till sista december 2018, säger Annika Wallenskog.

Att man inte bygger nya boenden som är anpassade för äldres behov, är i dag ett problem, säger hon.

– Det är ett problem att man inte bygger äldreboenden i samma takt som behoven ökar. Men det är möjligt att man anser att det är de privata som får bygga boenden, säger hon.

Besparingen på utbildningssidan innebär långsammare utbyggnad av vissa utbildningar och förändringar i statsbidragen till yrkesvux, enligt Di. Här är Annika Wallenskog inte säker på om det kommer att drabba kommunerna negativt, eftersom medel som anslagits till vuxenutbildning inte alltid utnyttjas i dag.

– Att inte alla resurser till vuxenutbildningen används i dag, kan bero på att man inte har tillräckligt många sökande. Pengarna var tänkta för nyanlända, men det visar sig att många av dem inte har tillräcklig grundutbildning för att kunna gå de här utbildningarna.

Trots mycket tal om en kärv ekonomi för kommunerna menar Annika Wallenskog att läget hittills varit relativt gott. I år blir det dock betydligt tuffare för många kommuner, vilket är ett resultat av demografin snarare än budgeten, enligt SKL.

– Det känns som att kommunerna blir väldigt pressade, särskilt de som har tagit emot många nyanlända. Många kommuner säger att de måste börja med besparingar, säger hon.

Att Arbetsförmedlingen ska lägga ned massa kontor i glesbygd, och att satsningen på extratjänster inte förlängs, slår också mot kommunerna.

– I dag är Arbetsförmedlingen till för de som står längst från arbetsmarknaden, och när de lägger ned då får kommunerna ta över.

Besparingarna i vårändringsbudgeten, tillsammans med skattehöjningar, motsvarar intäkter på minst fyra miljarder kronor för regeringen.

Skattehöjningar har hittills framför allt presenterats på miljöområdet. Slopade subventioner på diesel som används i gruvnäringen, höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeanläggningar och höjda kemikalieskatter är reformer som presenterades redan i februari och som beräknas ge intäkter på runt 540 miljoner kronor till statskassan 2019 (från 1 augusti).

Under måndagen presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) ytterligare satsningar på miljö och klimat. Den största miljösatsningen i vårändringsbudgeten är en fördubbling av anslagen för att nå noll-nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, till totalt 1,5 miljarder kronor för 2019, vilka fördelas mellan Klimatklivet och ladda hemma-stödet.

Andra miljösatsningar (totalt 1,88 miljarder kronor) är:

  • 200 miljoner till renare havs- och vattenmiljö.
  •  300 miljoner i stöd till solceller.
  • 100 miljoner i investeringar för negativa utsläpp.
  •  50 miljoner för att upphandla internationell tågtrafik.
  • 472 miljoner kronor för att bevara och tillgängliggöra natur.

Samtidigt görs vissa justeringar jämfört med M-KD-budgeten, genom att internationella klimatinvesteringar omvandlas till satsningar på hemmaplan, samt att en extra tilldelning till Formas för forskning dras tillbaka med motiveringen »att vi behöver göra satsningar här och nu«.

Per Bolund hänvisar också till att ytterligare satsningar kommer på onsdagen när vårändringsbudgeten läggs fram i sin helhet.

Satsningar har de senaste veckorna även presenterats inom följande områden:

  • Utvidgning av den subventionerade anställningsformen nystartsjobb, genom att kravet på villkor enligt kollektivavtal tas bort, utom när det gäller lönenivå. Det här väntas leda till fler nystartsjobb.
  • 150 miljoner kronor till LSS; efter en lagändring som innebär att sondmatning och andning ses som grundläggande behov.
  •  85 miljoner kronor mot mäns våld mot kvinnor. Av de pengarna går 10 miljoner kronor till Nationellt centrum för kvinnofrid, och 40 miljoner kronor extra till tjej- och kvinnojourer (utöver grundanslaget på 100 miljoner kronor).
  •  105 miljoner till ökad personaltäthet i Kriminalvården.