Regeringen gör stora nedskärningar i både klimatarbete och biståndspolitik. På frågan hur politiken går ihop med minskade utsläpp och fattigdomsbekämpning hänvisar regeringen ständigt till kommande handlingsplan och reformagenda. Frågan är när de kommer?

Sedan Tidöregeringen tillträdde förra hösten har de verkligen inte legat på latsidan. Skatterna för de mest välbärgade har sänkts och kraven på samhällets mest utsatta har skärpts. Den repressiva staten ska växa och anslagen till landets myndigheter ska krympa.

På klimatområdet har det också hänt grejer. En rad beslut har fattats som på olika sätt antingen ökar Sveriges utsläpp av växthusgaser eller gör livet svårare för den som vill leva klimatsmart. Snabbt rev man upp bonus malus-systemet som subventionerade miljövänligare bilar. Därefter har man i två omgångar sänkt skatten på bensin och diesel och även höjt skatten på el. Reduktionsplikten, som anger krav på hur stor andel av bensinen och dieseln som måste komma från förnyelsebara råvaror, har sänkts till EU:s miniminivå.

Till påsken kan det hända, du får komma hem till mor 

Den stora frågan nu är hur Sverige trots regeringens nuvarande politik ändå ska kunna leva upp till EU:s klimatmål för 2030. Utan åtgärder står det nämligen klart att vi inte kommer att leva upp till de mål vi har åtagit oss. Bryter vi mot dem riskerar vi, förutom höjd temperatur och ännu större skador på klimatet, även böter från EU. På frågan om hur Sverige ska klara utsläppsminskningen till 2030 har man konsekvent hänvisat till den kommande klimathandlingsplanen. När den faktiskt ska publiceras skjuts hela tiden på framtiden.

Regeringen bedriver samma prokrastinering i biståndspolitiken. Enprocentsmålet är övergivet och ersatt med ett saldomål. Biståndet ska bli ”effektivare” och i högre grad gynna svensk handel. Hur det ska gå till och hur det går ihop med målet om minskad fattigdom ska beskrivas i den kommande reformagendan för biståndet. När den kommer, det är oklart.

Den hjärtskärande Lasarettsvisan – med okänt ursprung och varierande textversioner – handlar om en flicka med tuberkulos som vårdas på sanatorium. Vid upprepade tillfällen frågar hon läkaren om när hon får komma hem till mor. Läkaren svarar hela tiden avvikande; till påsken kan det hända, du får komma hem till mor. Påsken kommer och läkaren svarar igen; till pingsten kan det hända, du får komma hem till mor.

Regeringen verkar ha gått kommunikationskurs hos läkaren i Lasarettsvisan. När kommer klimathandlingsplanen eller reformagendan? I somras svarade man att den kommer till hösten. Hösten kom och vi frågade igen, när kommer klimathandlingsplanen? Jo, till nyår kan det hända att de kommer med en plan.

Vi får hoppas att regeringen snart presenterar sitt arbete. Just nu är det enda vi ser ökade utsläpp och minskade biståndsanslag.