Äldrevården
Anna Bergendal, näringspolitisk expert, och Ida Ingerö, näringspolitisk chef, Vårdföretagen. Foto: Vårdföretagen

Debatt För verklig frihet inom äldrevården måste det finnas ett valfrihetssystem och privata utförare. Det skriver företrädare för Vårdföretagen.

Avtar önskan att få göra egna aktiva val med åren? Blir det mindre viktigt att få styra över sitt liv efter en viss ålder? Svaret på de här frågorna är ett rungande nej. I en ny opinionsundersökning, Äldrebussen, som Verian (före detta Sifo) genomfört får de allra äldsta säga sitt om valfrihet i äldreomsorgen. Resultaten visar att en förkrossande majoritet, nio av tio, vill kunna välja mellan olika utförare av hemtjänst och äldreboende. Undersökningen är unik i sitt slag eftersom de svarande är mellan 85 och 109 år – en åldersgrupp som sällan tillfrågas, trots att de tillhör den mest relevanta målgruppen.

Valfrihet, är det ett borgerligt påfund som saknar stöd bland äldre som röstar på Socialdemokraterna? Även här är svaret nej. Hela 8 av 10 S-väljare i de äldsta åldersgrupperna vill kunna välja mellan privata och offentliga omsorgsalternativ. Stödet för rätten att välja spränger partigränser och förenar stad och land. Undersökningen är ett tydligt besked från Sveriges äldsta väljare till alla folkvalda, oavsett parti: Min rätt att välja är viktigare än politikernas.

28 000 nya äldreboendeplatser behövs fram till 2032

Så hur ser det ut i praktiken – respekteras viljan? Har äldre i vårt land rätt att välja sin hemtjänst eller äldreboende? Det har vi tagit reda på i en ny rapport. Även här är svaret, oftast, nej. I Sveriges 290 kommuner bor drygt 2,1 miljoner som är 65 år eller äldre. Hälften av dem bor i kommuner där det saknas verklig valfrihet inom hemtjänsten. Och 1,7 miljoner – 80 procent av åldersgruppen – bor i kommuner där de i praktiken saknar möjlighet att välja äldreboende. Med ”verklig valfrihet” menar vi att två grundkriterier måste vara uppfyllda: Det måste finnas ett valfrihetssystem (LOV) och privata utförare. Endast 79 kommuner lever upp till dessa kriterier i hemtjänsten och så få som 23 kommuner för äldreboenden.

Genom hela våra vuxna liv har vi vant oss vid möjligheten att välja och påverka, i stort som smått. Val av förskola till barnen, vårdcentral nära hemmet eller jobbet, yrkesinriktning, boendeort, vilken matbutik vi föredrar och tusen andra beslut som tillsammans formar var och ens vardag. Men helt plötsligt försvinner den möjligheten. Egenmakten begränsas och beskärs.

Om dagens äldre ogillar den här typen av förmynderi kan vi redan nu föreställa oss reaktionerna som väntar. Att på ålderns höst få sin möjlighet att välja och påverka begränsad kommer inte mötas av tystnad från de stora 40-talistkullarna och deras anhöriga.

I Danmark har den S-ledda regeringen lyssnat på önskemålen från de äldre väljargrupperna. Där pågår just nu arbetet med en historisk valfrihetsreform som ska göra det möjligt för äldre att välja såväl utförare som innehåll i omsorgstjänsterna. ”Du bliver
aldrig for gammel til at have det godt”, lyder den framåtriktade rubriken på reformpaketet.

Äldreomsorgen har monumentala utmaningar som inte går att ducka för. Antalet äldre över 80 år ökar i snabb takt, 28 000 nya äldreboendeplatser behövs fram till 2032 och den bistra sanningen är att medarbetarna inte kommer att räcka till för att möta den verkligheten. Saker måste göras annorlunda och kommunerna klarar det inte på egen hand. Det har den danska mittenregeringen insett: Offentliga och privata utförare måste samarbeta för att de äldres önskemål om valfrihet, kvalitet och inflytande ska tillgodoses.

Svenska politiker går i otakt med väljarna, oavsett om de lägger sin röst på Socialdemokraterna eller något av regeringspartierna. En bred politisk uppgörelse, som säkrar äldres rätt att välja i hela landet, borde vara möjlig. Äldreminister Anna Tenje bör snarast tillsätta en utredning med uppdraget att föreslå hur 2,1 miljoner äldre ska få verklig valfrihet.

Ida Ingerö, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg, Vårdföretagarna