Vi är en viktig del av den mångfald, effektivitet och långsiktighet som regeringen hävdar sig vilja se, skriver företrädare för civilsamhället i en uppmaning till biståndsminister Johan Forsell.

Regeringen har flaggat för att kravet om medfinansiering för civilsamhällets biståndsprojekt tredubblas till 2025. Kravet skulle drabba små, ideella organisationer mycket hårt och riskerar att slå ut ett helt segment av aktörer inom svenskt utvecklingssamarbete, skriver 69 representanter för svenska civilsamhället. 

Regeringen har antagit en ny biståndsstrategi för det civila samhället och beslutat att höja den insats som civilsamhällesorganisationer själva står för. De allra minsta organisationerna får den klart största ökningen. För oss innebär höjningen en dubblering för i år och en tredubbling för nästa år. I praktiken innebär detta att ideella organisationer som inte har möjlighet att samla in pengar snabbt, kan bli tvingade att lägga ner sitt biståndsarbete – något som kommer leda till stora konsekvenser för tusentals lokala organisationers arbete världen över.

Vi är experter på att med små medel bedriva effektiva projekt.

Krav om medfinansiering finns inte på partiernas egna biståndsorganisationer, som i samma veva får ökat anslag. Det finns inte heller något krav på medfinansiering i de andra strategierna för biståndet, men då dessa strategier enbart hanterar stora projektmedel är det svårt för små, ideella organisationer att bedriva en hållbar verksamhet inom dessa ramar. Just av den anledningen finns en särskild biståndsstrategi för det civila samhället. Vi som undertecknar denna debattartikel är några av strategins primära utförare.

Vi är experter på att med små medel bedriva effektiva projekt för att stärka människor och grupper i deras strävan efter att vara aktiva aktörer i lokalsamhällets utveckling. Vi har däremot mindre kapacitet att mobilisera stora kapital i Sverige. Vi har varken stora insamlingsavdelningar eller möjlighet att lägga enorma summor på kändisgalor, TV-reklam eller betalda annonser i tidningar. Inte sällan sker insamlingsarbetet genom människors ideella arbete. Genom Lydia som säljer kryddor på en julmarknad, Werner som kokar linssoppa till ett kvällsseminarium och Linn som gör en födelsedagsinsamling på sin Facebook. Denna typ av insatser är viktiga för att skapa empatiska och engagerade medborgare som står upp för demokrati och rättvisa. Både där och här. Men det kan inte över en natt växlas upp till det dubbla eller tredubbla.

Även om vi små, ideella organisationer inte samlar in lika mycket som de stora organisationerna har vi en nyckelroll att fylla inom utvecklingssamarbetet. Med låga kostnader, stort engagemang, god kännedom och ett tätt samarbete med våra partnerorganisationer i utvecklingsländer stärker vi människor i sin strävan för hållbara och demokratiska samhällen. Tillsammans med våra partnerorganisationer har vi under en lång tid utvecklat ändamålsenliga metoder för att på ett kostnadseffektivt sätt leverera goda resultat inom demokrati, hälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, anti-korruption, klimat och miljö. Genom våra projekt gör vi skillnad på riktigt. För ett transparent, effektivt och långsiktigt bistånd.

Sedan minister Johan Forssell tillträdde 2022 har både han och regeringen understrukit civilsamhällets viktiga roll för biståndet. Men dess agerande har hittills kommunicerat något helt annat. Regeringen har gjort flera ändringar som komplicerar för civilsamhället, men de höjda kraven om medfinansiering är ett av de svårare för oss mindre organisationer. Regeringen menar att det höjda insamlingskravet är för att civilsamhället ska öka sin kapacitet och för att biståndet ska bli bättre. Anmärkningsvärt är att regeringen inte gjort någon konsekvensanalys eller haft samråd med berörda civilsamhällesaktörer ifall åtgärden kommer att få regeringens önskade effekt (vilket är praxis).

Vi menar att ett tredubblat insamlingskrav kommer att ta värdefulla resurser och fokus från det vi gör bäst, det vill säga att stötta civilsamhället i utvecklingsländer att skapa bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Höjningen kommer att vara förödande för små organisationer och resultera i att projekten får kraftigt minskade stöd, eller ingen finansiering alls. Svenska regeringen kan alltså omöjliggöra utvecklingssamarbeten mellan ideella föreningar i Sverige och utvecklingsländer. Det vill säga att motarbeta ett livskraftigt civilsamhälle nationellt och globalt.

Antingen har regeringen inte förstått konsekvenserna av beslutet eller så vill de ha bort de svenska civilsamhällesorganisationerna från biståndet. Det senare vore mycket uppseendeväckande ur ett demokratiperspektiv eftersom små, ideella föreningar verkar i ett utrymme och med frågor som annars inte täcks. Vi är en viktig del av den mångfald, effektivitet och långsiktighet som regeringen hävdar sig vilja se. Vi vill tro att regeringen menar vad de säger när de poängterar civilsamhällets viktiga roll i utvecklingssamarbetet, och om de menar allvar bör regeringen inte höja insamlingskravet.

Underskrifter

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation
Linda Ohlsson, ordförande, Acting for Change
Åke Söderling, ordförande, Afarvänner i Sverige

Alex Brekke, generalsekreterare, Amazon Watch Sverige
Brian Kelly, generalsekreterare, Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm)
Garo Hakopian, Ordförande, Assembly of Armenians of Europa
Maria Padrón Hernández, solidaritets- och hållbarhetschef, Björkå Frihet
Annika Berggren, ordförande, BLLF Sweden – Front mot slaveri
Gustaf Sörnmo, samordnare, Centralasiengrupperna
Farhad Mazi, generalsekreterare, Clowner utan Gränser

Kristina Billberg, ordförande, Farmaceuter utan Gränser – Sverige
Ulrika Strand, generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter
Sonja Markovic, ordförande, Framtidsjorden

Raisa Lång Velazco, chef Internationella Relationer, Fryshuset
Anna-Karin Raphasha Björnberg, rektor, Färnebo folkhögskola

Pierre Frühling, ordförande, Föreningen för demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua, NICADEM

Petter Ölmunger, ordförande, Föreningen Demokrati utan gränser

Abdirahim Mahamoud, ordförande, Föreningen för solidaritet och utvecklingsfrågor (FSUF)
Anita Nilsson Röjning, ordförande, Föreningen Palmeras Vänner
Nina Ljungquist, verksamhetsledare, Föreningen SOFIA
Jonas Andersson, ordförande, Föräldralösa Barn Insamlingsstiftelse
Sven-Åke Nordqvist, ordförande, Gambiagrupperna
Caroline Edelstam, generalsekreterare, Ingenjörer utan Gränser Sverige
Tomas Pettersson, VD, Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen
Malin Nilsson, generalsekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Johanna Davén, generalsekreterare, IOGT-NTO Movement
Rikard Rudolfsson, ordförande, Jordens Vänner
Karina Djurner, ordförande, Kibera Children Education, KCE.
Beatrice Kindembe, ordförande, Kongolesisk Diaspora för Utveckling (KDU)
Omar Ahmed, ordförande, Kultur och Fritid föreningen, KFF
Ingalill Ek, medlem i styrgruppen Samla, Kvinnor för fred
Morgan Algren, ordförande, Latinamerika i Centrum-LatiCe
Catalina Rodriguez Näsman, ordförande, Latinamerikagrupperna
Noura Berrouba, ordförande, LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer
Dini Sayed, projektkonsult, Lyssnare utan Gränser-LWB
Jesper Hansén, generalsekreterare, MyRight
Anna Lindqvist, verksamhetschef, MÄN
Vania Ramírez León, samordnare, Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter Chile-Sverige

Julius Ntobuah, ordförande, Newcomers with Disabilities in Sweden
Anette Uddqvist, kanslichef, Operation 1325

Christer Johansson, ordförande, Organisation för Internationell Solidaritet (OIS)
Louise Thorn, bistånds- och programansvarig, Palestinagrupperna i Sverige
Nasma Salim, generalsekreterare, PeaceWorks Sweden
Paul Carlsson, ordförande, Praktisk Solidaritet
Mikael Stenberg, ordförande, Regnskogsföreningen
Katarina Carlsson, verksamhetschef, Reportrar utan gränser

Karin Håkansson, generalsekreterare, Rotary Doctors Sweden
Åsa Larsson Blind, ordförande, Samerådets svenska sektion
Ahmed Nor, ordförande, Save Somalilands Childrens Organstion
Slim Lidén, verksamhetsledare, Smart International

Yassin Mahi Mallin, ordförande, SOIDA
Liban Wehlie, Somali International Rehabilitation Centre Lund

Ahmed Mohammed, projektledare, Somali Intellektuell Banadir Förening SIBF i Göteborg

Mohamed Abdukani, Somaliska Ungdomsnätverket i Eskilstuna
Chikezie Onuoha, verksamhetsledare, SpringAid International Development, Sweden

Bengt Ekman, Stiftelsen De Försvunnas Fond
Isabella Holmquist, styrelseordförande, Svalorna Indien Bangladesh

Ianthe Holmberg, ordförande, Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Klas Hansson, ordförande, Svalorna Afrika
Linn Thullberg, styrelseordförande, Svalorna Latinamerika

Annelie Börjesson, ordförande, Svenska FN-förbundet
Eva Strandberg, styrelseledamot, Svenska Palestinakommittén
Jan Strömdahl, ordförande, Svenska Västsaharakommittén

Jeanette Olsson, projektsamordnare, Svetan
Rosalie Sanyang, ordförande, Swedish association for economical liberation in the Gambia (SAELG)

Ishmael Kargbo, PRO, The Organization of Sierra Leoneans in Sweden

Stina Berge, generalsekreterare, Yennenga Progress

Vera Phillips, projektledare, Zelmerlöw & Björkman Foundation

Jon Fridholm, tf Verksamhetschef, Östgruppen