Jens Sjöström (S) och Peter Carpelan (M).

sjukvård Stockholms läns landsting och Vårdförbundet har slutit avtal om en ny arbetstidsmodell för att skapa mer tid för återhämtning för personalen. Men trots återkommande rapporter om stress och hård press på de anställda har ingen verksamhet ännu infört den nya modellen.

Sedan 1 september finns ett arbetstidsavtal på plats som går ut på att kompensera alla som arbetar skift med extra ledig tid och lön. De som berörs är Vårdförbundets medlemmar, sjuksköterskor och barnmorskor, som arbetar i en offentligt driven dygnet runt-öppen verksamhet.

Avtalet innebär att alla anställda i en dygnet runt-verksamhet får 40 timmar extra ledig tid per år. Helg- och nattarbete ger extra intjänade timmar till en timbank, som kan plockas ut i form av ledig tid, lön eller pensionspremie. Minst 40 procent av den intjänade tiden måste dock tas ut som ledig tid.

Enligt ansvarige landstingsrådet Peter Carpelan (M) är avtalet till fördel både för de anställda, som får mer tid för återhämtning, och för arbetsgivarna som får lättare att locka ny personal med attraktiva arbetsvillkor. Trots det är avtalet efter mer än fem månader ännu inte implementerat i någon verksamhet i Stockholm.

– Det här är inte fullt ut implementerat i verksamheterna, men det pågår. Man går inte in med nya avtal mitt i en schemaperiod och den kan vara 16 veckor eller mer. Det är också viktigt att ingen anställd förlorar timmar på det här, så då tar det kanske lite längre tid än man kan tro, säger Peter Carpelan.

Nu har det gått 5 månader, vad är rimlig tid för att det här ska vara genomfört i alla berörda verksamheter?

– Jag kan inte ge dig någon tidpunkt, men det handlar om schemaperioder. Ingen kan ge någon sådan exakt tidpunkt, säger Peter Carpelan.

Enligt personallandstingsrådet har facket och arbetsgivarna ansvar för att se till att implementeringen sker så fort det är möjligt.

Jag tror det handlar om att man inte vet hur man ska implementera det, och att man inte har fått tillräcklig information.

Men Vårdförbundet är tydligt med att det är arbetsgivarnas ansvar att få den nya modellen på plats.

»Vi vill vara tydliga med att det är arbetsgivaren som är ansvarig för att det nya avtalet implementeras.« skriver Vårdförbundet Stockholm i ett inlägg på sin hemsida från 15 november. I samma inlägg uppmanar fackförbundet sina medlemmar att ligga på arbetsgivarna om att införa det nya avtalet eftersom det är »hög tid«.

Tre månader senare har fortfarande ingen arbetsplats börjat använda den nya arbetstidsmodellen. Jörgen Ekström på Vårdförbundet tycker att det är märkligt att det tar så lång tid att komma igång.

– Jag har förståelse för att man inte sätter igång direkt 1 september, men jag tycker att det är en väldigt trög process, säger Jörgen Ekström från Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Stockholm.

Enligt samtal han har haft med medlemmar i Vårdförbundet som arbetar som chefer finns oro och brist på kunskap om hur det nya avtalet ska fungera i verksamheterna.

– Jag tror att det handlar om att man inte vet riktigt hur man ska implementera det, och att man inte har fått tillräcklig information. Det handlar bland annat om de tekniska systemen: till exempel hur man lägger in information till nya scheman, säger Jörgen Ekström.

Han talar om en »propp« i arbetsgivarledet, men säger att han inte vet exakt var den sitter.

I realiteten vet man nog inte om man kommer att kunna erbjuda anställda att ta ut sin lediga tid och samtidigt ha tillräcklig bemanning.

Socialdemokraterna i landstinget är positiva till arbetstidsmodeller som förkortar arbetstiden för de anställda inom vården, men förespråkar att sådana modeller ska tas fram lokalt och anpassas efter den specifika verksamheten ifråga.

Jens Sjöström (S), oppositionslandstingsråd med ansvar för personalfrågor, lyfter fram den lokalt framtagna så kallade Huddinge-modellen som innebär att vårdpersonal går ned till 32 h i veckoarbetstid mot att de arbetar varannan helg.

– Jag har inte utåt sett varit kritisk till arbetstidsavtalet, utan bara kritiserat det för att den rubbar nuvarande, fungerande modeller. Men jag kan nu ett halvår senare konstatera att det här inte har varit lyckat, säger Jens Sjöström.

Enligt oppositionslandstingsrådet är det arbetstidsavtal som har slutits både krångligt och svårförutsägbart, just eftersom det bygger på att man först ska arbeta ihop sina extratimmar för att senare kunna ta ut dem i ledig tid eller pengar.

– Det är det som skapar mycket ifrågasättande i verksamheterna av den här modellen, från både de anställda och de som jobbar med schemaläggning, säger han.

Vårdförbundet är ju med på det här avtalet, tyder inte det på god legitimitet?

– Vårdförbundet har ju i uppdrag att försöka påverka och skapa förbättringar för sina medlemsgrupper så jag klandrar inte dem. Men det är inte en tillräckligt intressant modell för människor ute på fälten och chefer att införa.

Jens Sjöströms uppfattning är att kunskapen om den nya arbetstidsmodellen fortfarande var bristfällig så sent som i oktober-november när han var ute på arbetsplatsbesök och pratade med vårdpersonal.

Varför har man ännu inte infört det här i någon verksamhet tror du?

– Jag tror att det beror på att man inte vet om man i realiteten kommer att kunna erbjuda anställda att ta ut sin lediga tid och samtidigt ha tillräcklig bemanning.