Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm.

VÅRD Landstinget bötfälls av rätten för att ha gjort en otillåten direktupphandling av vård. Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) medger att landstinget har gjort fel, rapporterar SVT Stockholm.

Avtalet som landstinget fälls för gäller röntgenvård inom primärvård, äldrevård, psykiatri och hos specialistläkare, rapporterar SVT. Avtalet tecknades första gången 2008, och löpte ut vid årsskiftet 2015/2016. Därefter har det förlängts två gånger utan att någon konkurrensutsatt upphandling har skett.

Konkurrensverket ansåg att förlängningarna var otillåtna direktupphandlingar och yrkade att landstinget skulle betala maxbeloppet 10 miljoner kronor i böter. Stockholms läns landsting bestred yrkandet, och hävdade att de inte hade hunnit utreda vårdområdet röntgen tillräckligt, och att de därför var tvungna att direktupphandla för att patienter inte skulle stå utan vårdutbud.

Förvaltningsrätten ansåg dock inte att landstingets situation föll in under så kallade »synnerliga skäl« som de hade åberopat, eftersom sådana skäl gäller oförutsedda situationer.

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) säger i en kommentar att rätten har resonerat logiskt, och att det inte är acceptabelt att landstinget hanterar upphandlingar felaktigt.

– Det känns förskräckligt. Jag tycker att varje krona som går till upphandlingsböter är ett lågvattenmärke. Och därför ska vi inte ha några upphandlingsböter framöver. Nu är det stopp, säger Irene Svenonius (M) till SVT.

Stockholms läns landsting har redan tidigare fällts av förvaltningsrätten för felaktigt hanterade upphandlingar. Totalt har ett tiotal upphandlingar hamnat i rätten och landstinget har betalat totalt 17 miljoner kronor i böter, enligt SVT. Dessutom är några fall ännu inte avgjorda.