Centerpartiet har nu makten i nästan hela Sjukvårdssverige  – trots att deras lösningar går tvärs emot vad de flesta svenskar tycker.   

Du kan sluta lyssna på experter som i teblad spår vad nästa statsminister heter. Glöm regeringsbildningen, talmansrundor och Annie Lööf.

Det är redan klart att Centerpartiet har makten i nästan hela Sverige. De styr nämligen i alla regioner och landsting utom i Västernorrland och Västerbotten.
På flera ställen är det historiska maktskiften.
I Dalarna tar Alliansen över efter 92 år av sossestyre. I Jämtland ser det likadant ut.

Sjukvård är nästan alltid svenskarnas viktigaste politiska fråga. De flesta vill bara att det ska fungera. Inte slussas runt, inte ignoreras, ingen platsbrist eller evighetslånga köer.
Centerpartiet styr de landsting som beslutar om just detta. Men vilken är egentligen centerpartistisk sjukvårdspolitik?

»Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till vård av hög kvalitet«, skriver Centerpartiet på sin hemsida. Fantastiskt! Men det hade alla kunnat skriva under på.

Kanske kommer man närmast sanningen när de skriver om valfrihet i välfärden.
»Idag är köerna inom sjukvården alldeles för långa. Då behövs fler utförare som kan hjälpa till att erbjuda vård till patienterna. Därför vill vi se till att det finns bra villkor för den som vill driva vårdföretag«.

Bra villkor – för vårdföretagarna. Jag tror knappast att alla de svenskar som anser att sjukvård är den viktigaste frågan tycker så för att de brinner för vårdföretagarnas rättigheter.

De flesta svenskar vill tvärtom se en reglering av vinster i välfärden.
Men det går att förstå hur Centerpartiet tänker. Lösningen är att det finns ett stort utbud av olika utförare. Patienterna ska sedan kunna granska dessa, ungefär som när man letar efter den billigaste och bästa mobiltelefonen online.
Sedan ska patienten välja den vårdgivare som passar. Bra villkor för vårdföretagarna blir därmed bra vård för patienterna. Eller konsumenterna, eftersom vård då snarare är en vara som ska granskas och beställas.

Men leder fler val och ett större antal utförare till bättre vård?

Ja, skulle Centerpartiet antagligen säga.
Nej, säger forskningen.
Stockholms läns landsting har exempelvis dyrast sjukvård, flest läkarbesök per invånare och flest vårdval i Sverige. Där drivs sju av tio vårdcentraler privat.

Men Stockholms län har långt ifrån bäst kvalitet på vården jämfört med andra landsting.

Vem vill starta en vårdcentral på glesbygden, med gamla och vårdkrävande patienter?

Istället för bäst blev vården dyr och krånglig. Dagens Samhälles granskning (#40 2018) visar även att överbeläggningarna på länets sjukhus ökat med 42 procent sedan förra året.

Dessutom kommer andra följder så som segregation, uppsplittring av vården och skattepengar som försvinner. Och vem får egentligen valfrihet? Vem vill starta en vårdcentral på glesbygden, med gamla och vårdkrävande patienter?

Om svaret är ingen tycks Centerpartiets reaktion vara: då måste vi göra det så lockande att det till sist kommer en privat aktör.
Istället för att lägga pengarna på att driva en vårdcentral där det behövs ska alltså allt handla om att locka privata aktörer att göra samma sak.
Sedan kan det alternativet plocka hem eventuella vinster.

Svensk sjukvård står inför gigantiska utmaningar. Men oavsett vad frågan är tycks lösningen alltid vara fler aktörer för Centerpartiet, eller som det också kan sägas: privatiseringar.

I Jämtland har Centerpartiet exempelvis redan sagt att man vill öppna för fler alternativa vårdutförare att etablera sig.
Så ser lösningen ut för det parti som nu har makt över Sveriges viktigaste politiska fråga.