Arbetslösa som missar ett möte eller lämnar in sin aktivitetsrapport för sent kan förlora uppemot 9 000 kronor i månaden. De nya tuffare reglerna införs nästa år och kan drabba 80 000 arbetslösa med aktivitetsstöd.

Den första mars nästa år införs en sanktionstrappa för arbetslösa som är inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program och får ersättning i form av aktivitetsstöd. Det innebär att arbetslösa kan bli av med uppemot 9 000 kronor i ersättning.

De nya tuffare reglerna är ett arv från den förra regeringen. Men trots upprepade påstötningar har Dagens Arena inte fått något svar på hur den nya regeringen ställer sig till regelförändringen.

De nya reglerna innebär att den som inte lämnar in sin aktivitetsrapport, missar ett möte med Arbetsförmedlingen eller inte söker anvisat arbete får en varning och blir utan ersättning i upp till 45 dagar vid upprepade förseelser.

Vid den femte förseelsen stängs den arbetslösa av i 45 dagar. Efter avstängningen sänks ersättningen till grundnivån 223 kronor per dag – och blir kvar på samma låga nivå under hela arbetslöshetsperioden.

Det innebär att de som tidigare haft a-kassa och har ett aktivitetsstöd som baseras på a-kassenivån – högst 680 kronor om dagen – kan förlora uppemot 9 000 kronor i ersättning varje månad under resten av sin arbetslöshet.

I dag är det ungefär 80 000 arbetslösa som har aktivitetsstöd som är högre än grundnivån. Den gruppen riskerar nu att drabbas av de nya reglerna.

Redan förra året infördes liknande regler för de uppemot 100 000 personer som får ersättning från a-kassan. Mellan september 2013 och mars 2014 nådde 129 personer det femte steget på trappan och blev av med sin ersättning.