Bild: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

“Alla ska få en andra chans”, sa Lööf och syftade på de snart 10 000 personer som utförsäkrats för andra gången. “Hon har ingen aning om vad hon pratar om”, säger Carina Wellton, Solrosupproret.

Snart har 10 000 personer utförsäkrats två gånger. Ytterligare 16 000 av de utförsäkrade vet varken Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) var de är.

Det handlar alltså om 26 000 personer som med största sannolikhet är för sjuka för att jobba. I SVT:s partiledarutfrågning av Annie Lööf på torsdagskvällen undrade programledaren Anna Hedenmo vad som är felet i alliansens sjukregler när sjukskrivningarna ökar och människor utförsäkras gång på gång.

”Min politiska övertygelse handlar om att alla människor ska få en andra chans, man ska inte behöva få en stämpel i pannan som oduglig”, svarade Annie Lööf.

En tolkning är att Lööf menar att en andra utförsäkring är en andra chans. En annan att en utförsäkrad person får chansen att komma i arbetsintroduktion, prövas mot arbetsmarknaden och få rehabiliterande åtgärder.

– Hon vägrar ta in fakta. Om man är villig att ta till sig hur många som kommer i jobb, hur många som faktiskt får rehabilitering och hur många som tvingas avbryta sin behandling för att anmäla sig på arbetsförmedlingen för att de blivit utförsäkrade och samtidigt säger så, då har man ingen aning om vad man pratar om, säger Carina Wellton, ordförande för Solrosupproret.

Oavsett vilken tolkning av Lööfs kommentar en väljer, kvarstår faktumet att dessa 26 000 människor slussas runt mellan olika insatser och myndigheter, de lever på ytterst knappa resurser och de rehabiliterande åtgärderna har uppenbarligen varit verkningslösa, om de ens har funnits.

”Man kanske inte ska tvingas ut på arbetsmarknaden och jobba om man är för sjuk?” frågade Hedenmo, varpå Lööf menade att det är därför det finns en möjlighet att fångas upp av trygghetssystemet och få en dräglig tillvaro.

– Den är inte dräglig. Ersättningen i sjukförsäkringen går inte att leva på, många går till socialkontor för att försörja sig och andra tvingas låna pengar av sina anhöriga för att pengarna inte räcker. Samtidigt går sjukförsäkringen med miljardöverskott som bekostar jobbskatteavdragen, säger Carina Wellton.