9 018 personer hade i april i år utförsäkrats för andra gången sedan sjukförsäkringsreformen trädde i kraft år 2008.

För ett par dagar sedan rapporterade Dagens Arena att 86 000 personer nu har blivit utförsäkrade, alltså nått de 2,5 år som är maxgränsen för hur länge en person får ha sjukpenning. Fram till april i år har 9 018 personer blivit utförsäkrade för andra gången, visar siffror som Dagens Arena har begärt ut från Försäkringskassan.

Det betyder att runt 10 000 personer i dagsläget har haft sjukpenning under 2,5 år för att sedan vara i Arbetsförmedlingens insatser under minst tre månader och efter det har gått tillbaka till sjukpenning och sedan blivit utförsäkrade igen.

Gunnar Axén (M) är ordförande för socialförsäkringsutskottet, samt ordförande för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som bland annat tittar på hur sjukförsäkringen kan göras mer hållbar. Han tycker inte att det är problematiskt att över 9 000 personer har blivit utförsäkrade två gånger.

– Jag ser det som att personer har fått chansen att få rehabiliteringsinsatser och utrett sin arbetsförmåga, det tycker jag är bra. Nästan en tredjedel av de som utförsäkras andra gången går inte tillbaka till sjukförsäkringen, utan hittar nya vägar framåt i livet. Jag tycker att det finns en poäng med att ha en bortre gräns, säger han.

Försäkringskassans siffror för de dubbelt utförsäkrade är högre än den prognos myndigheten ställde för årsskiftet 2013/2014, som var 5 000 personer. De nya siffrorna visar att 3 000 fler personer än beräknat, 8 033 personer, blev utförsäkrade för andra gången fram till sista december 2013. Under årets första fyra månader har alltså antalet ökat med ytterligare 985 personer.

– Jag är inte förvånad men det är tragiskt. Att människor snurrar runt i systemet på det här sättet visar bara att sjukförsäkringen inte fungerar. Många blir bara sjukare av systemet som det ser ut i dag, säger Gunvor G Ericson, Miljöpartiets talesperson i jämställdhets- och folkhälsofrågor.

Att ta bort maxgränsen i sjukförsäkringen, slå ihop arbetslöshets- och sjukförsäkringen och ge människor möjlighet till rehabilitering, är några förändringar hon vill göra.

– Det är också så att många av de som stannar hos Arbetsförmedlingen i olika insatser till slut hamnar i fas 3. Den gruppen ökar jättemycket, snart är över 40 000 personer där, säger hon.