Anne Ramberg Bild: Advokatsamfundets pressbild
Anne Ramberg Bild: Advokatsamfundets pressbild

Efter att det visat sig att nämndemän från SD dömer fler flyktingar till utvisning kräver advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att systemet rivs upp eller görs om i grunden.

Ny forskning från Uppsala universitet visar att partipolitisk färg på nämndemännen i migrationsdomstolarna spelar roll för om en flykting får stanna eller bli utvisad. Lägst sannolikhet att få stanna har en flykting vars ärende avgörs i en domstol där en nämndeman från Sverigedemokraterna deltagit. Högst sannolikhet om en nämndeman från Kristdemokraterna har deltagit.

Enligt advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg visar resultaten ett behov att reformera systemet med nämndemän från grunden.

– Resultaten bekräftar att det vi har ett systemfel. Det är allvarligt och alldeles oacceptabelt. Jag måste medge att jag aldrig hade trott att det skulle vara så signifikant, säger hon till Dagens Arena.

Resultaten av forskningen visar att flyktingars rättssäkerhet är skadad.

– Det är uppenbart att rättsäkerheten är skadad eftersom man inte har en enhetlig rättstillämpning. Flyktingar i det här fallet riskerar att få ett beslut som inte är grundat på gällande lagstiftning utan på politiska åsikter. Jag tycker det är oerhört allvarligt, säger hon.

Anne Ramberg tycker att det finns ett grundläggande fel i att blanda ihop politik och dömande. Men problemet har också blivit mycket värre i takt med Sverigedemokraternas valframgångar.

– Sverigedemokraterna har i sitt partiprogram samt genom åsikter som partiets företrädare gett uttryck för visat på väldigt antidemokratiska och skrämmande idéer som inte bygger på alla människors likhet inför lagen, utan tvärtom. Att det då kommer asylsökande hit som vet att det i domstolen sitter personer med de här åsikterna. Det är väldigt allvarligt, säger hon.

Tidigare, menar Anne Ramberg, försökte i alla fall alla partier ta fram kandidater som var extra omdömesgilla och lämpliga. Så är det inte längre.

– Processerna har tidigare utgjort en viss form av kvalitetssäkring. Men nu är det alldeles uppenbart att det inte fungerar, inte minst med tanke på de senaste publiceringarna i Aftonbladet och Expressen där SD-nämndemän gör fullständigt häpnadsväckande uttalanden i sociala medier, säger hon.

Anne Ramberg tycker att man behöver göra ett rejält ”omtag” av systemet med nämndemän. Ska man behålla nuvarande system måste kontrollen av nämndemännen bli mycket hårdare.

– Om man jämför med hur vi utser ordinarie domare, jag sitter själv i domarnämnden, så bygger det på ett otroligt omsorgsfullt underlag. Man införskaffar en lång rad referenser och man har intervjuer och så vidare. Jag tycker att alla domare, även lekmannadomare, ska omfatta de rättsstatliga principerna. Det gäller både juristdomare och givetvis nämndemännen. Vi har ingen kontroll över det i dag, säger hon.