Bild: Flickr

Det är signifikant lägre sannolikhet att en flykting får stanna i Sverige om en nämndeman från SD sitter i rätten. Det visar ny forskning.

Partipolitisk färg på nämndemännen i migrationsdomstolarna spelar roll för om en flykting får stanna eller bli utvisad, visar ny forskning från Uppsala universitet. Det rapporterar Ekot.

Forskarna har gått igenom 15 500 fall där en flykting överklagat sitt utvisningsbeslut till migrationsdomstolarna mellan 2011 och 2013. Resultatet visar att det finns ett statistiskt samband mellan hur många som beviljas asyl och vilket politiskt parti nämndemännen nominerats av.

I genomsnitt ändrar migrationsdomstolarna 13 procent av Migrationsverkets avslag till ett bifall. Men beroende på vilket parti som nominerat nämndemännen varierar sannolikheten att få asyl mellan 9,5 och 15 procent.

Lägst sannolikhet att få stanna har en flykting vars ärende avgörs i en domstol där en nämndeman från Sverigedemokraterna deltagit. Högst sannolikhet om en nämndeman från Kristdemokraterna har deltagit.

Även nämndemän från Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar i något fler positiva beslut.

Forskarna har även prövat andra variabler som kön, ålder och utomnordisk bakgrund utan några signifikanta skillnader.

– Nämndemännens partipolitiska bakgrund spelar uppenbarligen roll för beslutsfattandet, säger nationalekonomen Linna Martén som ligger bakom studien till Ekot.