Bild: News Øresund - Peter Mulvany
Bild: News Øresund - Peter Mulvany

Strejkrätten En majoritet av riksdagspartierna är positiva till det förslag som presenterades av parterna i förra veckan. Men fler förändringar kan komma till om Alliansen vinner valet.

7 av 8 partier välkomnar parternas överenskommelse som presenterades 5 juni, det visar den enkät som den fackliga tidningen Arbetsvärlden skickade ut.

Men samma enkät visar också att det bara är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som inte kommer driva fler ändringar i strejkrätten.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vill alla gå längre i inskränkningarna av strejkrätten.

Parternas förslag innebär i korthet att det inte kommer vara möjligt för arbetstagare att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal – om inte syftet med stridsåtgärden är att uppnå ett kollektivavtal som också innebär fredsplikt.

Läs mer: Fack och arbetsgivare föreslår begränsad strejkrätt

Förslaget kommer som en direkt reaktion på situationen i Göteborgs containerhamn. Där en majoritet av hamnarbetarna är medlemmar i fackföreningen Hamnarbetarförbundet, men arbetsgivaren APM Terminals har ett kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, eftersom de är det största fackförbundet i svenska hamnar över hela landet.

Läs mer: Avgrundsdjup klyfta mellan facken

Alliansen driver sedan tidigare frågan om en proportionalitetsprincip för sympatiåtgärder. Fackförbundens åtgärder ska inte få gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Centerpartiet skriver att »möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder bör ses över och anpassas till dagens förhållanden«.

Kristdemokraterna vill att stridsåtgärder alltid ska föregås av medling via Medlingsinstitutet.

Det är bara Vänsterpartiet som helt säger nej till parternas förslag. De anser att överenskommelsen på sikt kan öppna för gula fackföreningar och avtalsshoppning. Till Arbetsvärlden skriver partiet:

»Det får också en oproportionerligt och orättvist negativ effekt för fackföreningar utanför centralorganisationerna. Sammantaget gör det att vi inte kan ställa oss bakom parternas förslag. Dessutom är det tveksamt om förslaget löser situationen i Göteborgs hamn, den konflikt som föranlett förslaget.«

Läs mer:  Arbetsrättsforskare: »Öppnar för avtalsshopping«