Mats Glavå

strejkrätt Hamnarbetarförbundet ser risker för att det förslag som nu har lagts av parterna om begränsad strejkrätt kommer att få större konsekvenser på arbetsmarknaden, än det som påverkar dem själva. Och de får medhåll av arbetsrättsforskaren Mats Glavå vid Göteborgs universitet.

– Det vapen förbund utan kollektivavtal har i dag är att vidta stridsåtgärder för vilken fråga de vill, säger Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Göteborgs universitet.

Förslaget som i dag har lagts fram av arbetsgivare och fackförbund tar sikte på konflikten i Göteborgs hamn, men kan så småningom få mycket större konsekvenser och på andra delar av arbetsmarknaden, menar han.

– Även om arbetsgivare inte söker sig till andra »skumma« förbund, så kallade gula fackförbund*, så kommer arbetsgivare som inte har kollektivavtal i dag eller som är nya på arbetsmarknaden kunna ägna sig åt avtalsshopping genom att sluta avtal med fackförbund med sämre villkor, till exempel lägre löner, även om en majoritet av de anställda är anslutna till ett annat fackförbund, säger Mats Glavå.

– Anledningen till att arbetsgivare inte redan gör så här idag är för att det fack man vill undvika att ha avtal med fortfarande har rätt att vidta stridsåtgärder för vad de vill – det kommer de inte att ha om lagförslaget går igenom, fortsätter han.

För Hamnarbetarförbundet är det inte självklart att de som förbund kommer att beröras av en eventuell lagändring – i alla fall om Arbetsdomstolen gör samma bedömning som de själva. Enligt Hamnarbetarförbundet har alla stridsåtgärder de vidtagit i Göteborgs hamn ytterst syftat till att uppnå kollektivavtal.

–  Vi har alltid krävt kollektivavtal, men bakgrunden till striden kan ju ha varit att försvara avskedade kolleger till exempel. Då ska AD avgöra vad som är huvudskälet till strejken, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet.

Men Mats Glavå delar inte den bilden, utan menar just att flera av de stridsåtgärder som Hamnarbetarförbundet vidtagit i Göteborgs hamn skulle vara olagliga om det nya förslaget från fack och arbetsgivare blir verklighet.

Hamnarbetarförbundet ger inte mycket för det som den oberoende utredare Erland Olauson och Teknikföretagens vd Anders Weihe intygade under presskonferensen; nämligen att de fackförbund, i alla fall på LO-sidan, som i dag har ett förstahandsavtal med en arbetsgivare kommer att behålla det avtalet så länge de inte själva säger upp det. Vilket de menar hindrar gula fackförbund att få fäste på arbetsmarknaden.

– Det är ju trams, så har man sagt om alla stora reformer på arbetsmarknaden, att de inte kommer påverka i stort. Så var det med bemanningsföretag och allmän visstid, men idag utgör de en murbräcka mot alla arbetstagare, säger Erik Helgeson.

– Företag kommer att byta arbetsgivarorgansiation för att kunna byta kollektivavtal, och då får de gamla facken kämpa för att moviera sina regler.

 

* Gula fackförbund är arbetsgivarvänliga fackförbund.