T v: demonstration mot ändrad strejkrätt. T h: Elsa Persson, Erik Bonk, SAC och Jari Visshed, fastighets

Svensk arbetsmarknad har få konfliktdagar – är det en framgång eller ett nederlag för fackförbunden? Hur arbetar SAC efter den nya strejkrättslagen? Hör diskussion mellan Erik Bonk från SAC och Jari Visshed, Fastighetsanställdas förbund.

Medan LO-förbundet Fastighets inte ser det som ett egenvärde att driva en konflikt så långt som till strejk, anser Erik Bonk, generalsekretare för SAC, att det låga antalet konfliktdagar i Sverige är ett tecken på att fackrörelsen har misslyckats.

– Antingen kan man se det som att alla kommer så bra överens och det är redan så bra arbetsförhållanden i Sverige, ingen stressar och blir sjukskriven i onödan – eller så är det så att fackföreningsrörelsen har tappat massa mark och inte är så kraftfull som den en gång var. Man ska komma ihåg att alla de här sakerna vi tar för givet: att kunna teckna kollektivavtal, jobba fem dagar i veckan i åtta timmar och vab – allt det här är resultat av facklig kamp, säger Erik Bonk i podden.

Fastighets var emot att strejkrättsutredningen tillsattes, men i efterhand anser inte förbundet att den nya lagen har åstadkommit någon skada för fackförbunden.

– Lagen förändrar ingenting för oss som jag ser det. Det man har reglerat i avtalet har väldigt mycket varit det jag ser som tradition och god förhandlingssed på arbetsmarknaden. Så jag ser inte att strejkrättsutredning påverkar vår benägenhet att strejkvarsla alls, säger Jari Visshed, tredje förbundsordförande på Fastighets, som är ett av de LO-förbund som oftast varslar om strejk i avtalsrörelser, men sällan har strejkat.

Erik Bonk delar inte den bilden.

– Den nya lagen krockar både med yttrandefrihet och föreningsfrihet. Det är inte lägnre den förening som majoriteten av arbetarna är med i som är motpartnern, utan det kan vara den part som skriver avtal först. Det öppnar upp för gula fackföreningar, och det kommer att drabba även Lo-förbunden. Tidigare har vi tack vare den fria stridsrätten kunnat vara så jobbiga, inte sällan i hotell- och restaurangbranschen, att arbetsköparna har valt att teckna kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket, så på sätt och vis ha LO också gynnats av vår stridsvilja, säger Erik Bonk.

Men för Jari Visshed innebär att värna strejkrätten detsamma som att använda den sparsamt.

– Vi har fortfarande en av de mest liberala strejkrättslagstiftningarna i världen, och det tror jag Syndikalisterna har oss att tacka för. Anledningen till att vi har det är just att vi har vårdat strejkrätten och använt den till att förbättra våra kollektivavtal. Det finns ju massa saker folk tycker att vi ska strejka för, miljön och sådär, men vi vill inte devalvera strejkrätten utan vi vill använda den för det ursprungliga syftet, som är att förbättra för arbetare, säger Jari Visshed.